Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

A continuació trobareu les accions formatives a les que us podeu preinscriure. Tingueu en compte que perquè la preinscripció sigui formalitzada haurà de ser autoritzada:
· pel vostre interlocutor DIBA (si sou empleats de la corporació)
· pel vostre responsable municipal de formació (si sou empleats d'ens locals)


Gestió Comptable Local
Codi: EXT2018/0359
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  17/01/2018 fins al 25/09/2018
Data inici:  01/10/2018
Data fi:  19/11/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Prevenció de la legionel·la en instal·lacions esportives
Codi: EXT2018/0430
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  25/07/2018 fins al 26/09/2018
Data inici:  02/10/2018
Data fi:  02/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Esports. Àrea de Cultura, Educació i Esports
El cost efectiu
Codi: EXT2018/0363
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 26/09/2018
Data inici:  03/10/2018
Data fi:  03/10/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
El fenòmen dels maltractaments a les persones grans. Prevenció, detecció i intervenció. Protocols i circuits. Nivell 1
Codi: EXT2018/0877
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  01/09/2018 fins al 26/09/2018
Data inici:  03/10/2018
Data fi:  30/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones
Els ateneus de fabricació o fablabs: la revolució 3D
Codi: EXT2018/0882
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  05/09/2018 fins al 27/09/2018
Data inici:  03/10/2018
Data fi:  03/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Cultura. Àrea de Cultura, Educació i Esports
La gestió eficient de l'aigua com a eina d'adaptació al canvi climàtic
Codi: EXT2018/1529
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  24/07/2018 fins al 25/09/2018
Data inici:  03/10/2018
Data fi:  31/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Jornada Tècnica d'Espais Naturals: Com comunicar per implicar la societat en la conservació de la natura
Codi: JOR2018/1700
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  01/08/2018 fins al 27/09/2018
Data inici:  04/10/2018
Data fi:  04/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
La gestió interna de la participació: com hem de funcionar?
Codi: EXT2018/0396
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  03/09/2018 fins al 28/09/2018
Data inici:  04/10/2018
Data fi:  18/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Protocol de la DIBA a l'àmbit laboral: vinculat al gènere
Codi: INT2018/1634
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  24/07/2018 fins al 25/09/2018
Data inici:  04/10/2018
Data fi:  04/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Treballs en altura a l'escenari
Codi: EXT2018/0828
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  03/09/2018 fins al 27/09/2018
Data inici:  04/10/2018
Data fi:  18/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Cultura. Àrea de Cultura, Educació i Esports
Llenguatge inclusiu
Codi: EXT2018/1184
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/07/2018 fins al 20/11/2018
Data inici:  04/12/2018
Data fi:  11/12/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1665
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 23/10/2018
Data inici:  06/11/2018
Data fi:  06/11/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Gestió de les Subvencions - Pràctic
Codi: EXT2018/0370
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 30/10/2018
Data inici:  06/11/2018
Data fi:  08/11/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Ús de l'eina de costos dels serveis esportius municipals
Codi: EXT2018/0212
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  27/07/2018 fins al 15/10/2018
Data inici:  06/11/2018
Data fi:  11/12/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Esports. Àrea de Cultura, Educació i Esports
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1661
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 01/10/2018
Data inici:  08/10/2018
Data fi:  08/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Estratègies per intervenir amb adolescents i joves amb consums problemàtics de substàncies i les seves famílies
Codi: EXT2018/1244
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  01/09/2018 fins al 05/10/2018
Data inici:  08/11/2018
Data fi:  29/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones
Protocol de la DIBA a l'àmbit laboral: vinculat al gènere
Codi: INT2018/1636
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  24/07/2018 fins al 25/10/2018
Data inici:  08/11/2018
Data fi:  08/11/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Violències masclistes i joves
Codi: EXT2018/1186
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  17/07/2018 fins al 25/10/2018
Data inici:  08/11/2018
Data fi:  29/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
El cost dels Serveis (ICAL 2013) - Teòric
Codi: EXT2018/0364
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 02/10/2018
Data inici:  09/10/2018
Data fi:  11/10/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Interacció
Codi: EXT2018/1480
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  31/07/2018 fins al 01/10/2018
Data inici:  09/10/2018
Data fi:  11/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Cultura. Àrea de Cultura, Educació i Esports
Noves tècniques i metodologies per a la participació ciutadana
Codi: EXT2018/0431
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  12/09/2018 fins al 01/10/2018
Data inici:  09/10/2018
Data fi:  23/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Protocol de la DIBA a l'àmbit laboral: vinculat al gènere
Codi: INT2018/1696
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  31/07/2018 fins al 27/09/2018
Data inici:  09/10/2018
Data fi:  09/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Coaching transformacional: eines per promoure la emprenedoria com a actitud vital
Codi: EXT2018/1062
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  30/04/2018 fins al 07/11/2018
Data inici:  09/11/2018
Data fi:  30/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Gestió Patrimonial GPA
Codi: EXT2018/0371
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 06/11/2018
Data inici:  13/11/2018
Data fi:  20/11/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Comptabilitat d'ingressos delegats de l'ORGT
Codi: EXT2018/0372
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 07/11/2018
Data inici:  14/11/2018
Data fi:  14/11/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Jornada violències masclistes
Codi: EXT2018/1755
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  14/09/2018 fins al 07/11/2018
Data inici:  14/11/2018
Data fi:  14/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Pressupostos municipals amb visió de gènere
Codi: EXT2018/0771
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  19/07/2018 fins al 24/10/2018
Data inici:  14/11/2018
Data fi:  28/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Protocol de la DIBA a l'àmbit laboral: vinculat al gènere
Codi: INT2018/1698
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  31/07/2018 fins al 02/11/2018
Data inici:  14/11/2018
Data fi:  14/11/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1662
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 01/10/2018
Data inici:  15/10/2018
Data fi:  15/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
(Re)pensant els gèneres. Actualitat trans: evolució, aproximació i reptes des l'àmbit local
Codi: EXT2018/1182
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  17/07/2018 fins al 28/09/2018
Data inici:  15/10/2018
Data fi:  29/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
La fiscalitat de les operacions immobiliàries
Codi: EXT2018/1652
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  24/07/2018 fins al 02/11/2018
Data inici:  15/11/2018
Data fi:  29/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Cost dels Serveis a Sicalwin -Pràctic-
Codi: EXT2018/0365
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 09/10/2018
Data inici:  16/10/2018
Data fi:  16/10/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1666
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 02/11/2018
Data inici:  16/11/2018
Data fi:  16/11/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Dinàmiques grupals per treballar accions d'orientació i recerca de feina
Codi: EXT2018/0147
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  05/09/2018 fins al 03/10/2018
Data inici:  17/10/2018
Data fi:  14/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Eines per millorar l'organització de la gestió educativa a les EMM, dansa i centres de les Arts
Codi: EXT2018/0033
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  05/07/2018 fins al 02/10/2018
Data inici:  17/10/2018
Data fi:  24/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Educació. Àrea de Cultura, Educació i Esports
Jornada de Polítiques locals de joventut
Codi: EXT2018/0636
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  20/07/2018 fins al 12/10/2018
Data inici:  17/10/2018
Data fi:  17/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Trobada anual GIA. Gestor d'Informació d'ActivitatsTAG#GIA
Codi: EXT2018/1332
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  14/09/2018 fins al 09/10/2018
Data inici:  17/10/2018
Data fi:  17/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gestió de la Tresoreria
Codi: EXT2018/0368
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 11/10/2018
Data inici:  18/10/2018
Data fi:  18/10/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Les noves empreses en l'entorn digital
Codi: EXT2018/1365
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  27/08/2018 fins al 11/10/2018
Data inici:  18/10/2018
Data fi:  18/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Com ampliar els públics i millorar la comunicació a través dels webs dels espais escènics
Codi: EXT2018/1353
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  06/09/2018 fins al 10/10/2018
Data inici:  19/10/2018
Data fi:  23/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Cultura. Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gestió de les deixalleries
Codi: EXT2018/1580
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  13/07/2018 fins al 11/10/2018
Data inici:  19/10/2018
Data fi:  30/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1667
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 06/11/2018
Data inici:  20/11/2018
Data fi:  20/11/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Gestió digital de la despesa
Codi: EXT2018/0373
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 14/11/2018
Data inici:  21/11/2018
Data fi:  21/11/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Espais de la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge
Codi: EXT2018/1607
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/07/2018 fins al 08/10/2018
Data inici:  22/10/2018
Data fi:  22/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Recursos per a la recerca de feina per internet: com fer-ne un ús més eficient?
Codi: EXT2018/0135
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  04/09/2018 fins al 08/10/2018
Data inici:  22/10/2018
Data fi:  16/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Storytelling per a analistes de dades
Codi: EXT2018/1154
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  05/07/2018 fins al 10/10/2018
Data inici:  22/10/2018
Data fi:  26/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Comptabilitat informatitzada bàsica Sicalwin
Codi: EXT2018/0374
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 15/11/2018
Data inici:  22/11/2018
Data fi:  04/12/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Consum responsable i millora ambiental
Codi: EXT2018/1566
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  04/09/2018 fins al 14/11/2018
Data inici:  22/11/2018
Data fi:  29/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Control de la legionel·la en les instal·lacions de baix risc
Codi: EXT2018/1350
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  19/07/2018 fins al 09/10/2018
Data inici:  23/10/2018
Data fi:  30/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum. Àrea d'Atenció a les Persones
Il·luminació LED als equipaments esportius
Codi: EXT2018/0206
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  26/07/2018 fins al 05/10/2018
Data inici:  23/10/2018
Data fi:  23/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Esports. Àrea de Cultura, Educació i Esports
La importància del manteniment en els equipaments municipals
Codi: EXT2018/1726
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  17/09/2018 fins al 15/10/2018
Data inici:  23/10/2018
Data fi:  23/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Protocol de la DIBA a l'àmbit laboral: vinculat al gènere
Codi: INT2018/1697
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  31/07/2018 fins al 11/10/2018
Data inici:  23/10/2018
Data fi:  23/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Taller pràctic d'edició i realització de vídeos amb pocs recursos des dels Serveis de joventut
Codi: EXT2018/1004
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  01/05/2018 fins al 12/10/2018
Data inici:  23/10/2018
Data fi:  23/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Tècniques per motivar la participació de les parts en conflicte en un procés de mediació
Codi: EXT2018/1368
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  30/08/2018 fins al 18/10/2018
Data inici:  23/10/2018
Data fi:  23/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Equilibri Econòmic i Estabilitat Pressupostària - 1a part - Estabilitat
Codi: EXT2018/0366
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 17/10/2018
Data inici:  24/10/2018
Data fi:  24/10/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1663
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 11/10/2018
Data inici:  25/10/2018
Data fi:  25/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Projectes d'inversió i finançament afectat -avançat-
Codi: EXT2018/0367
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 18/10/2018
Data inici:  25/10/2018
Data fi:  25/10/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Protocol de la DIBA a l'àmbit laboral: vinculat al gènere
Codi: INT2018/1635
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  25/07/2018 fins al 11/10/2018
Data inici:  25/10/2018
Data fi:  25/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
V Taller de projectes d'Economia Social i Solidària per a les entitats locals
Codi: EXT2018/1155
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  03/09/2018 fins al 05/10/2018
Data inici:  25/10/2018
Data fi:  09/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Cicle de formació política per a dones: ¿Feminismes i política¿
Codi: EXT2018/1741
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  07/09/2018 fins al 05/10/2018
Data inici:  26/10/2018
Data fi:  18/01/2019
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1668
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 12/11/2018
Data inici:  26/11/2018
Data fi:  26/11/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Claus per la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona
Codi: INT2018/1664
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/09/2018 fins al 15/10/2018
Data inici:  29/10/2018
Data fi:  29/10/2018
Àmbit promotor de formació: Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència
Coaching Integral Aplicat als SLO (2n nivell). Compartir, aprendre, practicar i aplicar
Codi: EXT2018/0144
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  17/09/2018 fins al 19/10/2018
Data inici:  30/10/2018
Data fi:  27/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Rehabilitació i construcció d'edificis municipals amb criteris nZEB (nearly ZeroEnergy Building/edificis de consum gairebé nul)
Codi: EXT2018/1318
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  19/09/2018 fins al 16/10/2018
Data inici:  30/10/2018
Data fi:  27/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat
Coaching transformacional: eines per promoure la emprenedoria com a actitud vital
Codi: EXT2018/0493
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  01/05/2018 fins al 24/10/2018
Data inici:  31/10/2018
Data fi:  21/11/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones
Gestió de les Subvencions - Teòric
Codi: EXT2018/0369
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  18/01/2018 fins al 24/10/2018
Data inici:  31/10/2018
Data fi:  31/10/2018
Àmbit promotor de formació: Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència
Tècniques per motivar la participació de les parts en conflicte en un procés de mediació
Codi: EXT2018/1367
Estat: En preinscripció
Període de preinscripció:  30/08/2018 fins al 22/10/2018
Data inici:  31/10/2018
Data fi:  31/10/2018
Àmbit promotor de formació: Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222