Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Normativa comptable i tancament de l'exerciciCodi:  EXT2019/0155
Període de preinscripció: 05/12/2018 a 09/01/2019

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Requisits:

Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.

Objectius:

  • Realitzar les revisions i els ajustos previs al tancament de l’exercici en una entitat local.
  • Conèixer i operar amb les utilitats disponibles al programari de comptabilitat per aquestes revisions, fins al tancament i l’elaboració dels estats de liquidació del pressupost i el compte general.


Continguts:

  • Introducció.
  • Revisions i ajustos previs al tancament.
  • Preparació del nou exercici.
  • Tancament i liquidació de pressupost.
  • Tancament comptable i formació del compte general.
  • Obertura comptable del nou exercici.


Metodologia d'impartició:

L’exposició dels continguts es fa amb suport audiovisual, diàleg amb els participants sobre els punts clau del contingut i resolució dels dubtes que es puguin presentar. També s’intercalen exemples per afavorir la comprensió de l'aplicació pràctica.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 10

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

36

Màxim de participants:

47

Formadors:

Miquel Mascaró Gomila (Cap de la Secció Sist. Informació Municipal)


Promotor de formació:

Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 022 262

Fax:

 934 022 298

Correu electrònic:

 formacioasgel@diba.cat

Adreça web:

 www.diba.cat/web/sccf/formacio


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222