Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

El paisatge i el patrimoni com a eines d'innovació territorial en l'escala local (sp)Codi:  EXT2018/1552
Període de preinscripció: 05/10/2018 a 31/10/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

semipresencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Personal tècnic d'ens locals especialista en promoció econòmica i ocupació

Presentació:

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, organitza el curs El paisatge i el patrimoni com a eines d'innovació territorial a l'escala local.

Aquest curs es relaciona amb els desafiaments en què es troben immersos els territoris entorn el desenvolupament econòmic local, com són les polítiques de paisatge i les seves potencialitats.

Al llarg de la formació es tractaran aspectes com la sostenibilitat, la innovació, la creativitat a l'escala local o les eines per generar una nova agenda local amb elements paisatgístics i patrimonials. Les persones participants reflexionaran i elaboraran un projecte de posada en valor d'elements paisatgístics i patrimonials a un territori de referència.


Objectius:

Conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el paisatge i el patrimoni per al desenvolupament econòmic local, com a eines d¿innovació territorial en l'escala local.

Els objectius específics són:

  • Conèixer les relacions i les estratègies d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni en l¿escala local a partir de criteris de sostenibilitat, innovació i creativitat
  • Obtenir eines per a la creació d'una nova agenda per a les polítiques locals a partir de la identificació, posada en valor i gestió dels elements paisatgístics i patrimonials amb importants potencials pel que fa al desenvolupament econòmic local
  • Elaborar un projecte de posada en valor d¿elements paisatgístics i patrimonials en l¿escala local


Continguts:

- Visions tradicionals sobre paisatge i patrimoni

- Visions innovadores a partir de nous conceptes: "paisatge ordinari"; "paisatge cultural"; "infraestructura paisatgística local"

- Estratègies i metodologies per a la identificació i posada en valor dels paisatges i patrimonis en l¿escala local

- Experiències locals i internacionals

- Casos d¿estudi, projectes de gestió del paisatge i del patrimoni

- Desenvolupar un projecte propi a partir d¿un cas d¿estudi en el municipi/territori de referència, incorporant: identificació de valors paisatgístics i patrimonials de tipus diferent i aplicació operativa dels conceptes treballats al cursMetodologia d'impartició:

El formador plantejarà diferents estratègies docents: exposició oral de conceptes i mètodes, amb suport d'imatges i presentacions audiovisuals; debats temàtics treballant en petits grups amb els participants; exercicis i activitats de reflexió i discussió a partir dels continguts treballats a cada sessió.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Programa:Durada:

 30

Presencial:

 20

En línia:

 10

Detall de la durada:

 20 hores presencials i 10 en línia

Mínim de participants:

12

Òptim de participants:

15

Màxim de participants:

20

Formadors:

Francesc Muñoz Ramírez


Promotor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Telèfon:

 934 049 171

Correu electrònic:

 o.estrategiesde@diba.cat

Adreça web:

 www.diba.cat/web/economieslocals


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222