Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Protocol de la DIBA a l'àmbit laboral: vinculat al gènere



Codi:  INT2018/1236
Període de preinscripció: 15/05/2018 a 07/06/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències qualitatives

Tipus de competència:

Competències qualitatives de funció directiva

Nom de competència:

Desenvolupament de persones i equips

Modalitat:

presencial


Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu

Objectius:

 • Saber que és l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, l'assetjament per identitat de gènere i l'assetjament per orientació sexual, per prevenir-lo i en cas de produir-se actuar.
 • Facilitar coneixements per identificar i detectar possibles situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per identitat de gènere i assetjament per orientació sexual.
 • Donar a conèixer el procediment i el circuit d'intervenció de la Diputació de Barcelona.
 • Conèixer el grau de responsabilitat com a comandament.
 • Conèixer com influeixen els estils de conducta i de lideratge en la detecció de situacions d'assetjament i com poden ser susceptibles de generar possibles situacions d'assetjament.


Continguts:

 1. Sistema sexe-gènere incloent orientació sexual, expressió sexual i identitat de gènere
 2. Aplicació de la perspectiva de gènere a la vida quotidiana
 3. Conceptes que fan referència a la violència masclista: maltracte, bontracte, micromasclismes
 4. Definicions i tipologies d'assetjament vinculats al gènere
 5. Diferència entre conflicte i violència
 6. Marc de la violència masclista en l'àmbit laboral (estadístiques)
 7. Efectes, conseqüències i fases de l'assetjament
 8. Protocol DIBA
 9. Procediment d'actuació
 10. Circuit
 11. Estils bàsics de conducta
 12. Estils de lideratge: com afrontar un cas d'assetjament


Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:



Durada:

 5

Presencial:

 5

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

17

Màxim de participants:

20

Formadors:

Blanca Moreno Triguero


Àmbit promotor de formació:

Direcció dels Serveis de Recursos Humans. Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 022 099

Correu electrònic:

 o.prevencioriscos@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador Confirmat



Realitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222