Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Jornada sobre la Llei 9/2017 de contractes del sector públicCodi:  JOR2018/1223
Període de preinscripció: 07/05/2018 a 07/06/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Contractació administrativa

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu

Entorn específic de treball:

La Jornada s'adreça al personal de la Diputació de Barcelona i a electes, secretaris, interventors i altres responsables de contractació de les entitats locals de Barcelona.

Objectius:

 • Abordar el principals aspectes de la Llei 9/2017
 • Resoldre els dubtes que planteja la seva implementació.


Continguts:

 • La nova Llei de contractes del sector públic (LCSP). Perspectiva general.
 • La nova Llei de contractes des de la perspectiva local.
 • Convenis administratius, encomanes de gestió, encàrrecs a mitjans propis i els denominats contractes "in house".
 • Consideracions socials, mediambientals i d'innovació en la contractació del sector públic, i criteris de valoració.
 • Procediments d'adjudicació de contractes. Especial referència als contractes menors y acords marc.
 • Recurs especial en matèria de contractació.
 • Execució, suspensió, cessió, modificació i resolució dels contractes.
 • Contractes d'altres ens del sector públic. Els poders adjudicadors que no tenen la condició d'administració pública i les entitats del sector públic que no tenen el caràcter de poder adjudicador.
 • El contracte de serveis i el contracte de concessió de serveis.
 • Transparència i contractació electrònica.


Programa:Durada:

 10

Presencial:

 10

Mínim de participants:

200

Òptim de participants:

300

Màxim de participants:

400

Formadors:

Francisco Blanco López


Àmbit promotor de formació:

Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 049 300

Correu electrònic:

 dsf.gestforma@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222