Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Gestió Urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d'actuacióCodi:  EXT2018/1151
Període de preinscripció: 07/05/2018 a 31/05/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Projectes i actuacions de planejament urbanístic

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu

Entorn específic de treball:

Es prioritzarà el personal que desenvolupi tasques de caràcter tècnic relacionades amb l¿urbanisme.

Requisits:

Desenvolupar tasques de caràcter tècnic relacionades amb l¿urbanisme.

Objectius:

  • Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu a la gestió urbanística. 
  • Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l¿exercici de les  funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.


Continguts:

  • Conceptes bàsics de gestió urbanística: sistemes, polígons, aprofitament, etc.
  • El sistema d¿actuació per reparcel.lació. Modalitats, instruments i agents.
  • El sistema d¿actuació per expropiació.
  • L¿ocupació directa.
  • El registre de la propietat.
  • Els projectes d¿urbanització.


Metodologia d'impartició:

Sessions teòriques amb exemples pràcticsTipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:Durada:

 18

Presencial:

 18

Mínim de participants:

20

Òptim de participants:

30

Màxim de participants:

40

Formadors:

Joan Badia
Jordi Duatis Puigdollers
Pablo Molina Alegre


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Telèfon:

 93.402.28.90

Correu electrònic:

 gs.hua@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222