Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Presentació i disseny de documents amb dadesCodi:  EXT2018/1134
Període de preinscripció: 08/05/2018 a 24/05/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu Nom de competència

Requisits:

Els participants previ a l'inici hauran d'aportar la informació (dades) sobre les que treballaran, sense aquesta informació no es podrà accedir al taller.

Objectius:

 • Seleccionar, sintetitzar i ordenar la informació per crear un discurs coherent, persuasiu i alineat amb les finalitats que es volen aconseguir.
 • Utilitzar els recursos del disseny per crear documents atractius, llegibles i còmodes per a la seva lectura i que transmetin els missatges implícits que ens interessen.
 • Adquirir eines i recursos per aconseguir un aspecte més professional i atractiu en les presentacions sense necessitat d'utilitzar programes de disseny gràfic, simplement optimitzant les eines que estan al nostre abast.


Continguts:

 • Les dades no són suficients. Com utilitzar els tres nivells de missatges que influeixen en qualsevol comunicació.
 • L'essència del missatge. Com convertir la informació en contingut significatiu i de valor per al receptor.
 • Sintetitzar el contingut en idees força que influeixin en l'audiència.
 • L'ordre dels factors SÍ altera el resultat. Com organitzar les idees per conduir de manera natural a l'objectiu.
 • Sintetitzar en l'aspecte visual: com maximitzar el significat eliminant el soroll visual.
 • Convertir informació en significat. Com utilitzar les dades com a base per a construir conclusions eficaces. 
 • Dissenyar taules amb sentit estratègic. Com elaborar una taula en funció d'allò que es vol que vegi el receptor.
 • Com seleccionar el millor tipus de gràfic en funció del significat a transmetre.


Metodologia d'impartició:

Es treballarà analitzant el tipus de presentació (objectiu, tipus de document, audiència, contingut) i com convertir idees en imatges utilitzant el visual thinking, es revisarà el disseny (colors, tipografies...) i es treballarà amb les dades dissenyant taules i gràfics. Els participants al taller hauran d'aportar prèviament les dades sobre les que es treballaran al llarg de l'acció formativa.Metodologia d'avaluació:

La seqüència de treball serà la següent: s'analitzarà el contingut de la presentació analitzant l'objectiu, el tipus de document, l'audiència, contingut. En un segon moment es treballarà el disseny: colors, tipografies, imatges i composicions així com diferents formats. En tercer lloc, es treballarà en les dades per exercir influència en els receptors dissenyant taules i gràfics atractius i per últim cada participant haurà de posar a prova l'aprenentatge obtingut i treballar en la seva presentació sota la supervisió del docent.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Durada:

 8

Presencial:

 8

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

12

Màxim de participants:

15

Formadors:

Silvia Llombart I Monner


Promotor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 049 300

Correu electrònic:

 dsf.gestforma@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222