Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Convivència a les comunitats de veïnsCodi:  EXT2018/1083
Període de preinscripció: 03/05/2018 a 31/05/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball


Entorn específic de treball:

Personal municipal amb contacte directe amb els ciutadans i ciutadanes. Tècnics gestors de serveis o programes de convivència i civisme.

Requisits:

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa. En cada edició, s'acceptaran 2 persones per ens local.

Objectius:

 • Conèixer el marc legal i competencial de la regulació de la convivència en les comunitats de veïns. 
 • Conèixer i posar en pràctica eines per afavorir i promoure una millor convivència en les comunitats.
 • Conèixer experiències concretes en la gestió de comunitats de propietaris i eines de sensibilització d'alguns municipis.


Continguts:

 • Règim jurídic de la propietat horitzontal: Codi Civil de Catalunya. Configuració de la comunitat. Constitució de la comunitat. Òrgans de la comunitat. Propietat horitzontal simple: funcionament de la comunitat, elements privatius, elements comuns, despeses comunes.
 • Llei d'Arrendaments urbans: Drets i deures de les persones llogateres en el marc d'una comunitat de persones propietàries.
 • Altres normes a tenir en compte en la gestió de les comunitats: D'àmbit autonòmic en matèria d'habitatge. D'àmbit municipal (ordenances de civisme, de residus urbans i neteja viària, reguladora dels sorolls i vibracions, de la via pública, entre d¿altres). La convivència en les comunitats de veïns i veïnes.
 • Variables que intervenen en la cohesió social: Factors d'atracció (xarxa de suport i parc d'habitatges). Dèficits heretats (de caràcter estructural, tan en l'espai privat com en l'espai públic). Concentració socio-espaial. Mobilitat. Sistema relacional. 
 • Variables motiu de conflicte que conviden a de-construir el concepte tradicional de convivència: Relacions veïnals i manteniment de la propietat. Incompliment d'ordenances municipals. Activitats il·lícites. Activitats il·legals. Ús de la propietat.
 • Habilitats per a la convivència: Assertivitat. Empatia. Proactivitat. Corresponsabilitat.
 • Pràctiques afavoridores del bon veïnatge des de la pròpia comunitat: Et donem la benvinguda. El núvol comunitari. Decàleg per a la bona convivència.
 • Elaboració d'un reglament de règim interior. Experiències en la gestió de les comunitats.


Metodologia d'impartició:

Les sessions combinen les aportacions teòriques amb el treball pràctic.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 15

Presencial:

 15

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

20

Formadors:

Isabel Sànchez Riu


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones

Telèfon:

 934 049 003

Correu electrònic:

 gs.igualtatc@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222