Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Taller de Coordinació d'Activitats EmpresarialsCodi:  EXT2018/1051
Període de preinscripció: 09/10/2018 a 01/11/2018

Tipologia:

  Taller

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Gestors de recursos humans i personal referent de l'àmbit de la prevenció de riscos laborals

Requisits:

Ser membre de l'Espai Prevenció

Objectius:

  • Adquirir els coneixements teòrico-pràctics necessaris per implantar de forma efectiva la CAE a l'Administració Local.


Continguts:

  • Marc jurídic aplicable. Anàlisi del deure de coordinació.
  • Qui és qui en la coordinació d'activitats empresarials?: empresari titular, empresari principal, empresaris concurrents, coordinador d'activitats preventives, autònoms, entitats, personal voluntari, etc.
  • De la teoria a la pràctica: implantació de la CAE. Procediment, metodologia i casuística. Integració de la prevenció de riscos laborals en l'estructura organitzativa de l'ens local. Funcions i responsabilitats en la CAE.
  • Resolució de casos pràctics.


Metodologia d'impartició:

Taller teòrico-pràcticTipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 5

Presencial:

 5

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

15

Màxim de participants:

20

Formadors:

Fernando Pérez Baena (Tèc. de Prevenció)
Rafael Casado Martínez (Tèc. de prevenció)


Promotor de formació:

Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934049300

Correu electrònic:

 dsf.formacio@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222