Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Taller de Coordinació d'Activitats EmpresarialsCodi:  EXT2018/1051
Període de preinscripció: 09/10/2018 a 01/11/2018

Tipologia:

  Taller

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Gestors de recursos humans i personal referent de l'àmbit de la prevenció de riscos laborals

Requisits:

Ser membre de l'Espai Prevenció. Màxim dues places per Ajuntament.

Objectius:

  • Adquirir els coneixements teòrico-pràctics necessaris per implantar de forma efectiva la CAE a l'Administració Local.


Continguts:

  • Marc jurídic aplicable. Anàlisi del deure de coordinació.
  • Qui és qui en la coordinació d'activitats empresarials?: empresari titular, empresari principal, empresaris concurrents, coordinador d'activitats preventives, autònoms, entitats, personal voluntari, etc.
  • De la teoria a la pràctica: implantació de la CAE. Procediment, metodologia i casuística. Integració de la prevenció de riscos laborals en l'estructura organitzativa de l'ens local. Funcions i responsabilitats en la CAE.
  • Resolució de casos pràctics.


Metodologia d'impartició:

Taller teòrico-pràcticTipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 5

Presencial:

 5

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

15

Màxim de participants:

20

Formadors:

Fernando Pérez Baena (Tèc. de Prevenció)
Rafael Casado Martínez (Tèc. de prevenció)


Promotor de formació:

Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934049300

Correu electrònic:

 dsf.formacio@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222