Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Novetats en l'àmbit de la TresoreriaCodi:  INT2018/0989
Període de preinscripció: 09/04/2018 a 20/04/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències estratègiques

Tipus de competència:

Competències estratègiques de l'Administració local

Nom de competència:

Planificació, organització i avaluació de serveis públics

Modalitat:

presencial


Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu

Objectius:

  • Assolir els coneixements per tramitar adequadament les propostes de modificacions de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics.
  • Conèixer les principals novetats quant a normativa i circuits de tramitació de la Bestreta de caixa fixa.
  • Conèixer els procediments en la gestió de determinats pagaments: cessions de crèdit, endossos, embargaments i garanties.
  • Indicar de forma adient a tercers com emplenar i tramitar el formulari d'alta de creditors i conèixer la correcta mecanització de les dades de l'Impost sobre la renda de les persones físiques en el programa de gestió comptable.
  • Conèixer les novetats legislatives referents a la gestió de la Tresoreria.


Continguts:

  • Tramitació de les modificacions de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona.
  • Tramitació de la Bestreta de caixa fixa.
  • Gestió de cessions de crèdit, endossos, embargaments i garanties.
  • Formulari d'alta de creditors i l'Impost sobre la renda de les persones físiques.
  • Novetats legislatives referents a la gestió de la Tresoreria.


Metodologia d'impartició:

Exposició oral per part dels docents, combinat amb intervencions dels assistents plantejant casos amb què es troben en la seva pràctica professional i torn de preguntes.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 5

Mínim de participants:

20

Òptim de participants:

100

Màxim de participants:

120

Formadors:

Carmen MARIN IGLESIAS (CAP UNITAT DE PAGAMENTS)
Carolina Orozco Martinez ( Tècnica assessora en gestió fiscal)
Dolors Massaguer Argerich (TECNIC ASSESSOR EN PLANIFICACIÓ FINANCERA)
Jordi A Espasa Costa
Marta Gómez Acín (Tresorera)


Àmbit promotor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 049 300

Correu electrònic:

 dsf.gestforma@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222