Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Elaboració de plecs de condicions tècniques pel manteniment del verd urbà.Codi:  EXT2018/0905
Període de preinscripció: 11/04/2018 a 08/05/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Personal tècnic municipal de medi ambient., enginyers municipals, arquitectes municipals.

Requisits:

No es demana cap requisit.

Objectius:

 • Conèixer els aspectes legals dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) i dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 • Conèixer  la normativa aplicable.
 • Determinar els objectius del PPT i les seves vinculacions amb el PCAP.
 • Aprendre a diferenciar el model sostenible de gestió del verd urbà de la resta.
 • Conèixer els apartats que ha d'incloure un PPT de manteniment de verd urbà i establir-ne els criteris per a la seva determinació.
 • Establir criteris per a valorar les ofertes.
 • Poder establir un control de qualitat del servei de manteniment del verd urbà.
 • Aprendre la metodologia de valoració a partir dels criteris de valoració de les licitacions i posar-la en pràctica.


Continguts:

 • Licitacions: normativa, contractes, adjudicació, liquidació, bones pràctiques, subrogació.
 • Plec de prescripcions tècniques de mantenimnt: model sostenible, inventari, estructura, criteris de valoració, requeriments per licitar.
 • Control de qualitat i valoració d'ofertes: objectiu, seguiment, criteris de valoració, informe de proposta d'adjudicació.


Metodologia d'impartició:

Exposició i desenvolupament teòric a l'inici de les sessions, per tal de transmetre els coneixements necessaris per a complir els objectius fixats i facilitar les fonts de informació necessàries. Posteriorment es farà l'aplicació pràctica dels coneixement promovent la participació de l'alumnat en debat,  mitjançant exercicis pràctics.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:Durada:

 15

Presencial:

 15

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

25

Formadors:

Alexandre March Raurell (Cap Unitat Tècnica Parcs i Jardins)
Eliseu Guillamon Villalba
Ferran Gabarró
Noelia Beltran Blanco (Cap de Serveis Juridics)


Promotor de formació:

Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Telèfon:

 934 020 789

Correu electrònic:

 formacioambiental@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222