Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Elaboració de plecs de condicions tècniques pel manteniment del verd urbà.Codi:  EXT2018/0905
Període de preinscripció: 11/04/2018 a 21/05/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Planificació, disseny i gestió d'espais urbans

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball


Entorn específic de treball:

Personal tècnic municipal de medi ambient., enginyers municipals, arquitectes municipals.

Requisits:

No es demana cap requisit.

Objectius:

 • Conèixer els aspectes legals dels Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) i dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 • Conèixer  la normativa aplicable.
 • Determinar els objectius del PPT i les seves vinculacions amb el PCAP.
 • Aprendre a diferenciar el model sostenible de gestió del verd urbà de la resta.
 • Conèixer els apartats que ha d'incloure un PPT de manteniment de verd urbà i establir-ne els criteris per a la seva determinació.
 • Establir criteris per a valorar les ofertes.
 • Poder establir un control de qualitat del servei de manteniment del verd urbà.
 • Aprendre la metodologia de valoració a partir dels criteris de valoració de les licitacions i posar-la en pràctica.


Continguts:

 • Licitacions:  normativa, contractes, adjudicació, liquidació, bones pràctiques, subrogació.
 • Plec de prescripcions tècniques de mantenimnt:  model sostenible, inventari, estructura, criteris de valoració, requeriments per licitar.
 • Control de qualitat i valoració d'ofertes:  objectiu, seguiment, criteris de valoració, informe de proposta d'adjudicació.


Metodologia d'impartició:

Exposició i desenvolupament teòric a l'inici de les sessions, per tal de transmetre els coneixements necessaris per a complir els objectius fixats i facilitar les fonts de informació necessàries. Posteriorment es farà l'aplicació pràctica dels coneixement promovent la participació de l'alumnat en debat,  mitjançant exercicis pràctics.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:Durada:

 15

Presencial:

 15

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

25

Formadors:

Eliseu Guillamon


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Telèfon:

 934 020 789

Correu electrònic:

 formacioambiental@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222