Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Espais de la Xarxa de Serveis Locals d'HabitatgeCodi:  EXT2018/0886
Període de preinscripció: 07/05/2018 a 01/06/2018

Tipologia:

  Taller

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Gestió de serveis d'habitatge

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu

Entorn específic de treball:

Professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge

Requisits:

Estar adherits a la XSLH (Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge)

Objectius:

 
  • Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge. Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.
  • Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement.
  • Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.


Continguts:

BLOC 1. Durada dels contractes i pròrrogues dels mateixos.

Contractes signats amb posterioritat a 1994, el cas de la pròrroga forçosa per a contractes anteriors, règim de subrogació.

BLOC 2. Resolució dels contractes.

Causes d'extinció imputables a l'arrendador i a l'arrendatari, principals fases del procediment de desnonament per impagament de les rendes del lloguer, la figura del desistiment per part de l'arrendatari i les possibles penalitzacions.

BLOC 3. Garanties i fiances en els contractes.

La fiança, import de la fiança i dipòsit de la mateixa, la devolució de la fiança i els principals problemes, altres garanties convencionals.

BLOC 4. Possibilitats contractuals davant la necessitat de compartir l'habitatge arrendat.

Quines figures jurídiques contractuals es poden utilitzar: el sotsarrendament o la cessió del contracte.

BLOC 5. Els contractes de lloguer en cas de més d'un propietari.

Majories i terminis legals necessaris per a que varis copropietaris puguin llogar el seu habitatge.

 Metodologia d'impartició:

Tallers entesos com sessions tècniques participatives d'intercanvi de coneixement. Moderats per un tècnic d'habitatge de la Diputació de Barcelona.

 Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:Durada:

 5

Presencial:

 5

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

15

Màxim de participants:

20

Formadors:

Maria Del Mar Escutia Abad


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Telèfon:

 93.402.28.90

Correu electrònic:

 gs.hua@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222