Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Espais de la Xarxa de Serveis Locals d'HabitatgeCodi:  EXT2018/0886
Període de preinscripció: 07/05/2018 a 01/06/2018

Tipologia:

  Taller

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu Nom de competència

Entorn específic de treball:

Professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge

Requisits:

Estar adherits a la XSLH (Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge)

Objectius:

 
  • Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge. Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.
  • Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement.
  • Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.


Continguts:

BLOC 1. Durada dels contractes i pròrrogues dels mateixos.

Contractes signats amb posterioritat a 1994, el cas de la pròrroga forçosa per a contractes anteriors, règim de subrogació.

BLOC 2. Resolució dels contractes.

Causes d'extinció imputables a l'arrendador i a l'arrendatari, principals fases del procediment de desnonament per impagament de les rendes del lloguer, la figura del desistiment per part de l'arrendatari i les possibles penalitzacions.

BLOC 3. Garanties i fiances en els contractes.

La fiança, import de la fiança i dipòsit de la mateixa, la devolució de la fiança i els principals problemes, altres garanties convencionals.

BLOC 4. Possibilitats contractuals davant la necessitat de compartir l'habitatge arrendat.

Quines figures jurídiques contractuals es poden utilitzar: el sotsarrendament o la cessió del contracte.

BLOC 5. Els contractes de lloguer en cas de més d'un propietari.

Majories i terminis legals necessaris per a que varis copropietaris puguin llogar el seu habitatge.Metodologia d'impartició:

Tallers entesos com sessions tècniques participatives d'intercanvi de coneixement. Moderats per un tècnic d'habitatge de la Diputació de Barcelona.

 Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:Durada:

 5

Presencial:

 5

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

15

Màxim de participants:

20

Formadors:

Maria Del Mar Escutia Abad


Promotor de formació:

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació:

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Telèfon:

 93.402.28.90

Correu electrònic:

 gs.hua@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222