Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

El paisatge i el patrimoni com a eines d'innovació territorial en l'escala local (sp)Codi:  EXT2018/0802
Període de preinscripció: 12/03/2018 a 20/04/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

Modalitat:

semipresencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball


Entorn específic de treball:

Personal tècnic d'ens locals especialista en promoció econòmica i ocupació

Presentació:

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, organitza el curs 'El paisatge i el patrimoni com a eines d'innovació territorial a l'escala local'.

Aquest curs es relaciona amb els desafiaments en què es troben immersos els territoris entorn el desenvolupament econòmic local, com són les polítiques de paisatge i les seves potencialitats.

Al llarg de la formació es tractaran aspectes com la sostenibilitat, la innovació, la creativitat a l¿escala local o les eines per generar una nova agenda local amb elements paisatgístics i patrimonials. Les persones participants reflexionaran i elaboraran un projecte de posada en valor d¿elements paisatgístics i patrimonials a un territori de referència.Objectius:

L'objectiu general és donar a conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el paisatge i el patrimoni per al desenvolupament econòmic local, com a eines d'innovació territorial a l'escala local.

Els objectius específics són:

 • Conèixer les relacions i les estratègies d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni a l'escala local a partir de criteris de sostenibilitat, innovació i creativitat.
 • Obtenir eines per a la creació d'una nova agenda per a les polítiques locals a partir de la identificació, posada en valor i gestió dels elements paisatgístics i patrimonials amb importants potencials pel que fa al desenvolupament econòmic local.
 • Elaborar un projecte de posada en valor d'elements paisatgístics i patrimonials a l'escala local.

   Continguts:

Marc conceptual.

 • Visions tradicionals sobre paisatge i patrimoni.
 • Visions innovadores a partir de nous conceptes: "paisatge ordinari"; "paisatge cultural"; "infraestructura paisatgística local".

Estratègies i metodologies.

 • Estratègies i metodologies per a la identificació i posada en valor dels paisatges i patrimonis a l'escala local.

Projectes de gestió del paisatge i del patrimoni.

 • Experiències locals i internacionals.
 • Casos d¿estudi, projectes de gestió del paisatge i del patrimoni.

Projecte de posada en valor d'elements paisatgístics i patrimonials en l'escala local.

 • Desenvolupar un projecte propi a partir d'un cas d'estudi en el municipi/territori de referència, incorporant: identificació de valors paisatgístics i patrimonials de tipus diferent i aplicació operativa dels conceptes treballats al curs.


Metodologia d'impartició:

El formador plantejarà diferents estratègies docents: exposició oral de conceptes i mètodes, amb suport d'imatges i presentacions audiovisuals; debats temàtics treballant en petits grups amb els participants; exercicis i activitats de reflexió i discussió a partir dels continguts treballats a cada sessió.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Programa:Durada:

 30

Presencial:

 20

En línia:

 10

Detall de la durada:

 4 sessions pressencials en horari de 09.30 a 14.30 h i 10 hores en línia.

Mínim de participants:

12

Òptim de participants:

15

Màxim de participants:

20

Formadors:

Francesc Muñoz Ramírez


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Telèfon:

 934 022 519

Correu electrònic:

 o.estrategiesde@diba.cat

Adreça web:

 www.diba.cat/web/economieslocals


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222