Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

El paisatge i el patrimoni com a eines d'innovació territorial en l'escala local (sp)Codi:  EXT2018/0802
Període de preinscripció: 12/03/2018 a 20/04/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

semipresencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Personal tècnic d'ens locals especialista en promoció econòmica i ocupació

Presentació:

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, organitza el curs 'El paisatge i el patrimoni com a eines d'innovació territorial a l'escala local'.

Aquest curs es relaciona amb els desafiaments en què es troben immersos els territoris entorn el desenvolupament econòmic local, com són les polítiques de paisatge i les seves potencialitats.

Al llarg de la formació es tractaran aspectes com la sostenibilitat, la innovació, la creativitat a l¿escala local o les eines per generar una nova agenda local amb elements paisatgístics i patrimonials. Les persones participants reflexionaran i elaboraran un projecte de posada en valor d¿elements paisatgístics i patrimonials a un territori de referència.Objectius:

L'objectiu general és donar a conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el paisatge i el patrimoni per al desenvolupament econòmic local, com a eines d'innovació territorial a l'escala local.

Els objectius específics són:

 • Conèixer les relacions i les estratègies d'intervenció i gestió del paisatge i el patrimoni a l'escala local a partir de criteris de sostenibilitat, innovació i creativitat.
 • Obtenir eines per a la creació d'una nova agenda per a les polítiques locals a partir de la identificació, posada en valor i gestió dels elements paisatgístics i patrimonials amb importants potencials pel que fa al desenvolupament econòmic local.
 • Elaborar un projecte de posada en valor d'elements paisatgístics i patrimonials a l'escala local.

   Continguts:

Marc conceptual.

 • Visions tradicionals sobre paisatge i patrimoni.
 • Visions innovadores a partir de nous conceptes: "paisatge ordinari"; "paisatge cultural"; "infraestructura paisatgística local".

Estratègies i metodologies.

 • Estratègies i metodologies per a la identificació i posada en valor dels paisatges i patrimonis a l'escala local.

Projectes de gestió del paisatge i del patrimoni.

 • Experiències locals i internacionals.
 • Casos d'estudi, projectes de gestió del paisatge i del patrimoni.

Projecte de posada en valor d'elements paisatgístics i patrimonials en l'escala local.

 • Desenvolupar un projecte propi a partir d'un cas d'estudi en el municipi/territori de referència, incorporant: identificació de valors paisatgístics i patrimonials de tipus diferent i aplicació operativa dels conceptes treballats al curs.


Metodologia d'impartició:

El formador plantejarà diferents estratègies docents: exposició oral de conceptes i mètodes, amb suport d'imatges i presentacions audiovisuals; debats temàtics treballant en petits grups amb els participants; exercicis i activitats de reflexió i discussió a partir dels continguts treballats a cada sessió.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Programa:Durada:

 30

Presencial:

 20

En línia:

 10

Detall de la durada:

 4 sessions pressencials en horari de 09.30 a 14.30 h i 10 hores en línia.

Mínim de participants:

12

Òptim de participants:

15

Màxim de participants:

20

Formadors:

Francesc Muñoz Ramírez


Promotor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Telèfon:

 934 022 519

Correu electrònic:

 o.estrategiesde@diba.cat

Adreça web:

 www.diba.cat/web/economieslocals


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222