Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Novetats en l'àmbit de la TresoreriaCodi:  INT2018/0794
Període de preinscripció: 14/03/2018 a 26/03/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencialObjectius:

  • Assolir els coneixements per tramitar adequadament les propostes de modificacions de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics.
  • Conèixer les principals novetats quant a normativa i circuits de tramitació de la Bestreta de caixa fixa.
  • Conèixer els procediments en la gestió de determinats pagaments: cessions de crèdit, endossos, embargaments i garanties.
  • Indicar de forma adient a tercers com emplenar i tramitar el formulari d'alta de creditors i conèixer la correcta mecanització de les dades de l'Impost sobre la renda de les persones físiques en el programa de gestió comptable.
  • Conèixer les novetats legislatives referents a la gestió de la Tresoreria.


Continguts:

  • Tramitació de les modificacions de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona.
  • Tramitació de la Bestreta de caixa fixa.
  • Gestió de cessions de crèdit, endossos, embargaments i garanties.
  • Formulari d'alta de creditors i l'Impost sobre la renda de les persones físiques.
  • Novetats legislatives referents a la gestió de la Tresoreria.


Metodologia d'impartició:

Exposició oral per part dels docents, combinat amb intervencions dels assistents plantejant casos amb què es troben en la seva pràctica professional i torn de preguntes.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 5

Mínim de participants:

20

Òptim de participants:

100

Màxim de participants:

120

Formadors:

Carmen MARIN IGLESIAS (CAP UNITAT DE PAGAMENTS)
Carolina Orozco Martinez ( Tècnica assessora en gestió fiscal)
Dolors Massaguer Argerich (TECNIC ASSESSOR EN PLANIFICACIÓ FINANCERA)
Jordi A Espasa Costa
Marta Gómez Acín (Tresorera)


Promotor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 049 300

Correu electrònic:

 dsf.gestforma@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222