Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Compte general i retiment de comptesCodi:  EXT2018/0351
Període de preinscripció: 17/01/2018 a 30/05/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Control financer

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball


Requisits:

Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.

Objectius:

Aprendre a confeccionar el Compte General de l'Entitat i analitzar els diferents retiments que correspon fer de la liquidació i el Compte General, segons la normativa vigent.Continguts:

  • Introducció.
  • Elaboració del Compte General.
  • Retiments de comptes.


Metodologia d'impartició:

L’exposició dels continguts es fa amb suport audiovisual, diàleg amb els participants sobre els punts clau del tema i resolució dels dubtes que es puguin presentar. També s’intercalen exemples per afavorir la comprensió de l'aplicació pràctica.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 5

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

36

Màxim de participants:

47

Formadors:

Alba Barberan Perez (Cap de la unitat de suport comptable)


Àmbit promotor de formació:

Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 022 262

Fax:

 934 022 298

Correu electrònic:

 formacioasgel@diba.cat

Adreça web:

 http://www.diba.cat/web/sccf/formacio


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222