Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Compte general i retiment de comptesCodi:  EXT2018/0351
Període de preinscripció: 17/01/2018 a 30/05/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Requisits:

Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.

Objectius:

Aprendre a confeccionar el Compte General de l'Entitat i analitzar els diferents retiments que correspon fer de la liquidació i el Compte General, segons la normativa vigent.Continguts:

  • Introducció.
  • Elaboració del Compte General.
  • Retiments de comptes.


Metodologia d'impartició:

L’exposició dels continguts es fa amb suport audiovisual, diàleg amb els participants sobre els punts clau del tema i resolució dels dubtes que es puguin presentar. També s’intercalen exemples per afavorir la comprensió de l'aplicació pràctica.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 5

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

36

Màxim de participants:

47

Formadors:

Alba Barberan Perez (Cap de la unitat de suport comptable)


Promotor de formació:

Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 022 262

Fax:

 934 022 298

Correu electrònic:

 formacioasgel@diba.cat

Adreça web:

 http://www.diba.cat/web/sccf/formacio


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222