Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Implantació de l'AE a la Diba: Política de digitalitzacióCodi:  INT2018/0256
Període de preinscripció: 11/01/2018 a 17/01/2018

Tipologia:

  Jornada

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques transversals

Nom de competència:

Ús d'eines i aplicacions bàsiques en l'àmbit digital

Modalitat:

presencial


Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu

Requisits:

Referents d'administració electrònica a la Diba designats per la seva unitat gestora, així com personal que tramita expedients relacionats amb els casos d'ús afectats en el projecte d'administració electrònica a la corporació.

Objectius:

  • Conèixer la Política de Digitalització de la Diputació de Barcelona (PDDB), que pretén ser una eina que estableix el procediment a aplicar per tal de generar còpies electròniques autèntiques de documents originals en suport paper, definint el format resultant, les metadades a incorporar i, si escau, els mecanismes de seguretat exigits per tal que la còpia electrònica tingui la mateixa validesa que l´original i sigui perdurable en el temps dins els expedients electrònics de la Corporació.
  • Consolidar els casos d'ús que s'han desplegat a la Corporació en relació el projecte d'implantació de l'administració electrònica, tot resolent dubtes.


Continguts:

  • Política de digitalització
  • Resolució de dubtes


Metodologia d'impartició:

Jornada presencial de 2 hores de duradaTipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 2

Mínim de participants:

60

Òptim de participants:

80

Màxim de participants:

100

Àmbit promotor de formació:

Gabinet d'Innovació Digital. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934049300

Correu electrònic:

 ds.formacio@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222