Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Instal·lacions de biomassa en edificis municipalsCodi:  EXT2018/0226
Període de preinscripció: 18/12/2017 a 23/01/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Educació i sensibilització mediambiental

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu

Entorn específic de treball:

Personal tècnic de medi ambient, enginyers, arquitectes.

Requisits:

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Objectius:

 •  Conèixer  les particularitats de la biomassa, els diferents tipus de combustibles i la seva capacitat d'aprofitament.
 •  Relacionar la biomassa amb la gestió dels boscos.
 •  Conèixer les particularitats del transport, descàrrega i emmagatzematge de la biomassa.
 •  Tenir eines per a dimensionar i dissenyar sitges de biomassa.     
 •  Conèixer els diferents equips i tecnologies de combustió de biomassa i poder relacionar-se amb subministradors.
 •  Conèixer els components d'una instal·lació tèrmica de biomassa.
 •  Tenir eines i criteris per dissenyar una instal·lació de biomassa i realitzar un projecte tècnic.     
 •  Estudiar la viabilitat i la rendibilitat de les instal·lacions de biomassa.
 •  Analitzar casos pràctics.


Continguts:

 •  Introducció a la biomassa forestal. Explotació sostenible dels boscos. Tipus de biomassa.
 •  Introducció als equips de generació de calor.
 •  Transport i subministrament de la biomassa. Descàrrega i ompliment de sitges. Emmagatzematge.
 •  La combustió. Equips de generació de calor amb biomassa.
 •  Disseny d'instal·lacions, esquemes hidràulics i selecció d'equips i elements.
 •  Emissions i qualitat de l'aire.
 •  Aspectes normatius (CTE, RITE, etc). Manteniments
 •  Estudis de viabilitat d'instal·lacions de biomassa: Exemples de viabilitat.
 •  Continguts mínims d'un projecte.
 •  Contractes de subministrament. Plecs de condicions tècniques.
 •  Exemples d'instal·lacions de biomassa de la Diputació de Barcelona. Anàlisi d'instal·lacions en funcionament.


Metodologia d'impartició:

El curs alterna teoria, exemples de casos reals i visites a instal·lacions. A l'aula es realitzaran exercicis per reforçar l'aprenentatge i un treball de síntesis del que s'ha après al llarg del curs.Metodologia d'avaluació:

Els alumnes hauran de realitzar un treball.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Durada:

 24

Presencial:

 24

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

25

Formadors:

Alba Ludevid Sanmartí (Enginyera tècnica forestal)
David Casabona Fina (Cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental)
Ferran Garrigosa Carreras
Joan Oliver Casanellas
Jordi Faus Colomer
Josep Verdaguer Espaulella
Laia Sarquella Planella


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Telèfon:

 934 022 485

Correu electrònic:

 formacioambiental@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatTornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222