Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Instal·lacions de biomassa en edificis municipalsCodi:  EXT2018/0226
Període de preinscripció: 18/12/2017 a 23/01/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu Nom de competència

Entorn específic de treball:

Personal tècnic de medi ambient, enginyers, arquitectes.

Requisits:

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Objectius:

 •  Conèixer  les particularitats de la biomassa, els diferents tipus de combustibles i la seva capacitat d'aprofitament.
 •  Relacionar la biomassa amb la gestió dels boscos.
 •  Conèixer les particularitats del transport, descàrrega i emmagatzematge de la biomassa.
 •  Tenir eines per a dimensionar i dissenyar sitges de biomassa.     
 •  Conèixer els diferents equips i tecnologies de combustió de biomassa i poder relacionar-se amb subministradors.
 •  Conèixer els components d'una instal·lació tèrmica de biomassa.
 •  Tenir eines i criteris per dissenyar una instal·lació de biomassa i realitzar un projecte tècnic.     
 •  Estudiar la viabilitat i la rendibilitat de les instal·lacions de biomassa.
 •  Analitzar casos pràctics.


Continguts:

 • Introducció a la biomassa forestal. Explotació sostenible dels boscos. Tipus de biomassa.
 • Introducció als equips de generació de calor.
 • Transport i subministrament de la biomassa. Descàrrega i ompliment de sitges. Emmagatzematge.
 • La combustió. Equips de generació de calor amb biomassa.
 • Disseny d'instal·lacions, esquemes hidràulics i selecció d'equips i elements.
 • Emissions i qualitat de l'aire.
 • Aspectes normatius (CTE, RITE, etc). Manteniments
 • Estudis de viabilitat d'instal·lacions de biomassa: Exemples de viabilitat.
 • Continguts mínims d'un projecte.
 • Contractes de subministrament. Plecs de condicions tècniques.
 • Exemples d'instal·lacions de biomassa de la Diputació de Barcelona. Anàlisi d'instal·lacions en funcionament.


Metodologia d'impartició:

El curs alterna teoria, exemples de casos reals i visites a instal·lacions. A l'aula es realitzaran exercicis per reforçar l'aprenentatge i un treball de síntesis del que s'ha après al llarg del curs.Metodologia d'avaluació:

Els alumnes hauran de realitzar un treball.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Programa:Durada:

 24

Presencial:

 24

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

25

Formadors:

David Casabona Fina (Cap de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental)
Ferran Garrigosa Carreras
Joan Oliver Casanellas
Jordi Faus Colomer
Josep Verdaguer Espaulella
Laia Sarquella Planella
Maria Alba LUDEVID SANMARTI (Enginyera tècnica forestal - Responsable de comunicació - Promotor formació)


Promotor de formació:

Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Telèfon:

 934 022 485

Correu electrònic:

 formacioambiental@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222