Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Normativa comptable i tancament de l'exerciciCodi:  EXT2018/0177
Període de preinscripció: 04/12/2017 a 08/02/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Requisits:

Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.

Objectius:

  • Realitzar les revisions i els ajustos previs al tancament de l¿exercici en una entitat local. 
  • Conèixer i operar amb les utilitats disponibles al programari de comptabilitat per aquestes revisions, fins al tancament i l¿elaboració dels estats de liquidació del pressupost i el compte general.


Continguts:

  • Introducció.
  • Revisions i ajustos previs al tancament.
  • Preparació del nou exercici.
  • Tancament i liquidació de pressupost.
  • Tancament comptable i formació del compte general.
  • Obertura comptable del nou exercici.


Metodologia d'impartició:

L’exposició dels continguts es fa amb suport audiovisual, diàleg amb els participants sobre els punts clau del contingut i resolució dels dubtes que es puguin presentar. També s’intercalen exemples per afavorir la comprensió de l'aplicació pràctica.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 10

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

36

Màxim de participants:

47

Formadors:

Miquel Mascaró Gomila ( Cap de subsecció Sist. informació Municipal)


Promotor de formació:

Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Servei d'Assistència Econòmico-financera. Intervenció General. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 022 262

Fax:

 934 022 298

Correu electrònic:

 formacioasgel@diba.cat

Adreça web:

 http://www.diba.cat/web/sccf/formacio


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222