Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Introducció al tractament i presentació de dades sobre el desenvolupament econòmicCodi:  EXT2018/0151
Període de preinscripció: 29/01/2018 a 18/05/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

semipresencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Treballar o estar vinculat a l¿àmbit del desenvolupament econòmic local.

Requisits:

Personal tècnic d'ens locals amb funcions relacionades amb el desenvolupament econòmic local.

Presentació:

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE), organitza el curs Introducció al tractament i presentació de dades sobre el desenvolupament econòmic, en la modalitat semipresencial.

Aquesta actuació, forma part de l'assistència tècnica de la Diputació de Barcelona als municipis.
La formació del personal tècnic esdevé un dels instruments de l'OTEDE i permet la capacitació dels recursos humans que desenvolupen, participen o mantenen relació amb el desenvolupament econòmic local, en aquest cas pretén contribuir a que el personal de les entitats locals tractin la informació generada des del desenvolupament econòmic utilitzant l'estadística descriptiva per a presentar finalment les dades analitzades en format d'informes o memòries.


Objectius:

L'objectiu general és disposar d'eines per tractar i presentar la informació generada des del desenvolupament econòmic.

Els objectius específics són:

  • Obtenir una visió pràctica de l'estadística descriptiva per aplicar-la al tractament i presentació de les dades del desenvolupament econòmic.
  • Saber analitzar sèries temporals i regressió lineals.
  • Conèixer i saber treballar amb l'estadística no paramètrica.Continguts:

  • Estadística descriptiva. Variables quantitatives i qualitatives, càlcul de mesures de tendència central, tipus de representació gràfica.
  • Anàlisi de sèries temporals. Components d'una sèrie temporal: Tendència, estacionalitat, cicle i component erràtica. Càlcul de la mitjana mòbil
  • Regressió lineal. Variables, significació, bondat d'ajust, model
  • Estadística no paramètrica. Taules de contingència, test chi quadrat, coeficient de correlació.


Metodologia d'impartició:

La metodologia combina l’aprenentatge en línia amb les sessions de caràcter presencial. Sessions interactives de treball, combinant nocions teòriques amb desenvolupament de casos pràctics.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Programa:Durada:

 25

Presencial:

 20

En línia:

 5

Detall de la durada:

 Durada presencial 20 hores i en línia 5 hores

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

25

Formadors:

Roger Roca Saquero


Promotor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Telèfon:

 934 022 519

Correu electrònic:

 o.estrategiesde@diba.cat

Adreça web:

 www.diba.cat/es/web/economieslocals


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222