Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

L'ocupabilitat per competènciesCodi:  EXT2018/0142
Període de preinscripció: 01/03/2018 a 29/03/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Projectes de mercat de treball i ocupació

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball


Entorn específic de treball:

Personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació - XALOC-

Requisits:

Les entitats participants han de formar part de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació -XALOC-

Objectius:

 • -Conèixer els models que fonamenten l'orientació laboral:  el Model de Competències i el Model d'Ocupabilitat. 
  - Conèixer l'aplicació del model de competències a l'empresa "gestió per competències"
  - Conèixer l'estratègia per identificar i construir competències.
  - Conèixer el procediment per definir perfils ocupacionals en clau de competències.
  - Aprendre a elaborar ofertes laborals per competències.
  - Analitzar els diferents moments pels que transcorre el projecte professional.
  - Adquirir tècniques d'entrevista individual i d'acció grupal per assessorar les persones en el procés de definició i execució del projecte professional.
  - Adquirir les coordenades pràctiques per definir el pla de desenvolupament competencial.
  -  Exercitar els elements metodològics per obtenir-ne les claus d'implementació posterior.


Continguts:

 • MARC TEÒRIC DEL MODEL I DE LA METODOLOGIA  "L'Ocupabilitat per competències"
  Construcció d'un mapa conceptual del model i aplicació a l'orientació i a l'empresa
  Definició de Grups d'incidència i de perfils d'ocupació.
  LA IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PER PART DE LES PERSONES (Capital competencial).
  Estratègia per identificar, transferir i experimentar competències
  Identificació de competències, diccionaris de competències.
  LES COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES FUNCIONS D'UNA OCUPACIÓ (Perfil competencial).
  Del mapa d'ocupació al perfil professional "tècnica del taller DACUM"
  Processos de selecció per competències basats en l'ajust competencial entre oferta i  candidat/a.
  EL PROJECTE PROFESSIONAL, UN TRAJECTE DE MILLORA COMPETENCIAL 
  Elements que el composen i anàlisi de casos curts.
  TÈCNIQUES I RECURSOS PER L'ACCIÓ ORIENTADORA (assessorament individual i dinamització grupal).
  EL DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES:  Detectar àrees de millora en les persones ateses i pròpies.  Preparació i aplicació d'una activitat.


Metodologia d'impartició:

Explicativa.  Per a facilitar l’assimilació de continguts, es faran dinàmiques grupals vinculades a objectius d’aprenentatge concrets. Abans de l’inici del curs, es proposa una lectura de treball i es demanarà una llista amb els dubtes i suggeriments sorgits que seran tractats i resolts a les sessions presencials.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:Durada:

 30

Presencial:

 30

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

16

Màxim de participants:

20

Formadors:

Marta Colomer Camon


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Telèfon:

 934 022 817

Correu electrònic:

 gs.desen.econ@diba.cat; dominguezpm@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatTornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222