Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

L'ocupabilitat per competènciesCodi:  EXT2018/0142
Període de preinscripció: 01/03/2018 a 27/03/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació - XALOC-

Requisits:

Les entitats participants han de formar part de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació -XALOC-

Objectius:

 • - Conèixer els models que fonamenten l'orientació laboral:  el Model de Competències i el Model d'Ocupabilitat. 
  - Conèixer l'aplicació del model de competències a l'empresa "gestió per competències"
  - Conèixer l'estratègia per identificar i construir competències.
  - Conèixer el procediment per definir perfils ocupacionals en clau de competències.
  - Aprendre a elaborar ofertes laborals per competències.
  - Analitzar els diferents moments pels que transcorre el projecte professional.
  - Adquirir tècniques d'entrevista individual i d'acció grupal per assessorar les persones en el procés de definició i execució del projecte professional.
  - Adquirir les coordenades pràctiques per definir el pla de desenvolupament competencial.
  -  Exercitar els elements metodològics per obtenir-ne les claus d'implementació posterior.


Continguts:

 • MARC TEÒRIC DEL MODEL I DE LA METODOLOGIA  L'Ocupabilitat per competències
  Construcció d'un mapa conceptual del model i aplicació a l'orientació i a l'empresa
  Definició de Grups d'incidència i de perfils d'ocupació.
   
 • LA IDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PER PART DE LES PERSONES (Capital competencial).
  Estratègia per identificar, transferir i experimentar competències
  Identificació de competències, diccionaris de competències.
   
 • LES COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES FUNCIONS D'UNA OCUPACIÓ (Perfil competencial).
  Del mapa d'ocupació al perfil professional - Tècnica del taller DACUM
  Processos de selecció per competències basats en l'ajust competencial entre oferta i  candidat/a.
   
 • EL PROJECTE PROFESSIONAL, UN TRAJECTE DE MILLORA COMPETENCIAL 
  Elements que el composen i anàlisi de casos curts.
   
 • TÈCNIQUES I RECURSOS PER L'ACCIÓ ORIENTADORA (assessorament individual i dinamització grupal).
   
 • EL DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES: Detectar àrees de millora en les persones ateses i pròpies.  Preparació i aplicació d'una activitat.


Metodologia d'impartició:

Explicativa.  Per a facilitar l’assimilació de continguts, es faran dinàmiques grupals vinculades a objectius d’aprenentatge concrets. Abans de l’inici del curs, es proposa una lectura de treball i es demanarà una llista amb els dubtes i suggeriments sorgits que seran tractats i resolts a les sessions presencials.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Programa:Durada:

 30

Presencial:

 30

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

16

Màxim de participants:

20

Formadors:

Marta Colomer Camon


Promotor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Telèfon:

 934 022 817

Correu electrònic:

 gs.desen.econ@diba.cat; dominguezpm@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222