Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Protecció social i prestacions econòmiques: accés i drets de la ciutadania. Nivell 1Codi:  EXT2018/0115
Període de preinscripció: 11/12/2017 a 26/01/2018

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Treballador social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Educador social Psicòleg

Objectius:

  • Introduir als i a les professionals a les prestacions econòmiques de protecció social existents, els seus drets i requisits d'accés.
  • Conèixer l'impacte que tenen sobre les prestacions econòmiques els canvis socials i legislatius des de la perspectiva del treball i l'atenció social.


Continguts:

  • Característiques i definició de les prestacions econòmiques: Tipologia i finalitat de les prestacions. Marc legal i competències de les diferents administracions.
  • Prestacions econòmiques de l'àmbit estatal: Prestacions  no contributives. Prestacions del Sistema de Seguretat Social. Reforma laboral i sanitària. Renda bàsica d'emancipació.
  • Prestacions econòmiques de l'àmbit autonòmic: Prestacions del Departament de Benestar Social i Família:  (acolliment i adopcions, dones, famílies, gent gran, immigració, inclusió i cohesió social, infància i adolescència, joventut, dependència i altres ajuts). Altres prestacions (educació, salut, ocupació...).
  • Prestacions econòmiques de l'àmbit local: Prestacions d'urgència social. Altres prestacions.  
  • Criteris i instruments per al diagnòstic social i econòmic: Recomanacions de cara a l'anàlisi de la situació econòmica de les famílies. Instruments d'anàlisi i valoració econòmica de les necessitat socials. Procediment tècnic i administratiu de la concessió d'ajuts.
  • Avaluació i l'impacte de les prestacions econòmiques.


Metodologia d'impartició:

Plantejament de les sessions amb una part expositiva, anàlisi de casos i realització de casos pràctics.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 20

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

22

Formadors:

Elsa Salgado Alvarez


Promotor de formació:

Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones

Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones

Telèfon:

 934 022 413

Correu electrònic:

 sas.formacio@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222