Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Protecció social i prestacions econòmiques: accés i drets de la ciutadania. Nivell 1Codi:  EXT2018/0115
Període de preinscripció: 11/12/2017 a 26/01/2018

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Programes d'intervenció social comunitària

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball


Entorn específic de treball:

Treballador social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Educador social Psicòleg

Objectius:

  • Introduir als i a les professionals a les prestacions econòmiques de protecció social existents, els seus drets i requisits d'accés.
  • Conèixer l'impacte que tenen sobre les prestacions econòmiques els canvis socials i legislatius des de la perspectiva del treball i l'atenció social.


Continguts:

  • Característiques i definició de les prestacions econòmiques: Tipologia i finalitat de les prestacions. Marc legal i competències de les diferents administracions.
  • Prestacions econòmiques de l'àmbit estatal: Prestacions  no contributives. Prestacions del Sistema de Seguretat Social. Reforma laboral i sanitària. Renda bàsica d'emancipació.
  • Prestacions econòmiques de l'àmbit autonòmic: Prestacions del Departament de Benestar Social i Família:  (acolliment i adopcions, dones, famílies, gent gran, immigració, inclusió i cohesió social, infància i adolescència, joventut, dependència i altres ajuts). Altres prestacions (educació, salut, ocupació...).
  • Prestacions econòmiques de l'àmbit local: Prestacions d'urgència social. Altres prestacions.  
  • Criteris i instruments per al diagnòstic social i econòmic: Recomanacions de cara a l'anàlisi de la situació econòmica de les famílies. Instruments d'anàlisi i valoració econòmica de les necessitat socials. Procediment tècnic i administratiu de la concessió d'ajuts.
  • Avaluació i l'impacte de les prestacions econòmiques.


Metodologia d'impartició:

Plantejament de les sessions amb una part expositiva, anàlisi de casos i realització de casos pràctics.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 20

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

22

Formadors:

Elsa Salgado Alvarez


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones

Telèfon:

 934 022 413

Correu electrònic:

 sas.formacio@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222