Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Noves formes d'entendre la discapacitat: cap el model de vida independent i atenció centrada en la personaCodi:  EXT2017/1484
Període de preinscripció: 01/09/2017 a 20/10/2017

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencialEntorn específic de treball:

Noves formes d'entendre la discapacitat: cap el model de vida independent i atenció centrada en la persona

Objectius:

 • Adquirir una visió general de l'evolució del concepte sobre discapacitat i situ els avenços en relació a aquest concepte.
 • Adquirir  nocions  en relació als diferents marcs teòrics
 • Reflexionar envers el canvi de mirada cap a la discapacitat.
 • Aplicar eines per tal d'assolir competencies personals relacionades amb el model d'Atenció Centrat en la Persona i en la Filosofía de Vida lndependent.
 • Adquirir coneixement sobre els grups com una eina facilitadora de l'empoderament i de l'acompanyament en la relació d'ajud aicxí com conèixer la legislació i marc normatiu i els recursos i serveis existents. 
 • Conèixer la figura d'Assistència Personal (AP) com a bona practica en relació a 1'Atenció Centrada en la Persona


Continguts:

 • Evolució de la concepció de la discapacitat i canvi de paradigma.
 • Del model medic-rehabilítador al model social.
 • Orígens del concepte de vida independent.
 • Atenció Centrada en la Persona. Bases i principis.
 • Conceptualització i model
 • Drets humans i civils, igualtat d'oportunitats i la no-discriminació.
 • La importancia d'exercir el control sobre la propia vida. El dret a decidir.
 • La participació inclusiva, un element clau
 • Procés d'acompanyament, facilitació i visió global de la persona.
 • Rol del professional davant d'aquesta nova perspectiva.
 • El suport entre iguals, clau del model o Grups de suport
 • Experiencies practiques i presentació de casos.
 • Sínti de la legislació i marc normatiu referent a les persones amb discapacitat (PaD).
 • Recursos i serveis per a persones ambdiscapacitat.
 • Reflexió de l'evolució deis serveis d'atenció a les PaD.
 • La figura de l'Assistencia Personal i vida independent.
 • Característiques generals de la Assistencia Personal en relació al model d'Ateció Centrada en la Persona.- Exposició d'experiencies de vida.
 • Debat i valoració del curs.


Metodologia d'impartició:

Es treballara  a través de dinamiques, revisió de casos i material audiovisual. La metodología emprada serà a través de simulació de grup, per tal d'anar complementant els aprenentatges  teòrics,  amb la pràctica  relacionada  amb les dinàmiques  grupals. Es  pretén  que  sigui  una formació  dinàmica  i participativa, en la que  es fomenti  el debat  i la reflexió conjunta, així com que es creï un espai de supervisió de la practica professional.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 20

Presencial:

 20

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

18

Màxim de participants:

20

Formadors:

Maria Jose Moya Olea


Gestor de formació:

Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones

Telèfon:

 934 022 413

Correu electrònic:

 sas.formacio@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222