Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Noves formes d'entendre la discapacitat: cap el model de vida independent i atenció centrada en la personaCodi:  EXT2017/1484
Període de preinscripció: 01/09/2017 a 20/10/2017

Tipologia:

  Curs

Grup de competència:

Competències tècniques

Tipus de competència:

Competències tècniques específiques o sectorials

Nom de competència:

Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball


Entorn específic de treball:

Noves formes d'entendre la discapacitat: cap el model de vida independent i atenció centrada en la persona

Objectius:

 • Adquirir una visió general de l'evolució del concepte sobre discapacitat i situ els avenços en relació a aquest concepte.
 • Adquirir  nocions  en relació als diferents marcs teòrics
 • Reflexionar envers el canvi de mirada cap a la discapacitat.
 • Aplicar eines per tal d'assolir competencies personals relacionades amb el model d'Atenció Centrat en la Persona i en la Filosofía de Vida lndependent.
 • Adquirir coneixement sobre els grups com una eina facilitadora de l'empoderament i de l'acompanyament en la relació d'ajud aicxí com conèixer la legislació i marc normatiu i els recursos i serveis existents. 
 • Conèixer la figura d'Assistència Personal (AP) com a bona practica en relació a 1'Atenció Centrada en la Persona


Continguts:

 • Evolució de la concepció de la discapacitat i canvi de paradigma.
 • Del model medic-rehabilítador al model social.
 • Orígens del concepte de vida independent.
 • Atenció Centrada en la Persona. Bases i principis.
 • Conceptualització i model
 • Drets humans i civils, igualtat d'oportunitats i la no-discriminació.
 • La importancia d'exercir el control sobre la propia vida. El dret a decidir.
 • La participació inclusiva, un element clau
 • Procés  d'acompanyament,  facilitació  i visió global de la persona.
 • Rol  del   professional   davant   d'aquesta nova perspectiva.
 • El suport entre iguals, clau del model. o Grups de suport
 • Experiencies practiques i presentació de casos.
 • Sínti de la legislació i marc normatiu referent a les persones amb discapacitat (PaD).
 • Recursos  i serveis  per a  persones  ambdiscapacitat.
 • Reflexió de  l'evolució  deis  serveis d'atenció a les PaD.
 • La figura de 1'Assistencia Personal i vida independent.
 • Característiques generals de la Assistencia Personal en relació al model d'Ateció Centrada en la Persona.- ¿ Exposició d'experiencies de vida.
 • Debat i valoració del curs.


Metodologia d'impartició:

Es treballara  a través de dinamiques, revisió de casos i material audiovisual. La metodología emprada serà a través de simulació de grup, per tal d'anar complementant els aprenentatges  teòrics,  amb la pràctica  relacionada  amb les dinàmiques  grupals. Es  pretén  que  sigui  una formació  dinàmica  i participativa, en la que  es fomenti  el debat  i la reflexió conjunta, així com que es creï un espai de supervisió de la practica professional.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 20

Presencial:

 20

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

18

Màxim de participants:

20

Formadors:

Maria Jose Moya Olea


Àmbit promotor de formació:

Gerència de Serveis de Benestar Social. Àrea d'Atenció a les Persones

Telèfon:

 934 022 413

Correu electrònic:

 sas.formacio@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatRealitzar preinscripció    Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222