Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Llenguatge argumentatiuCodi:  EXT2017/1047
Període de preinscripció: 04/09/2017 a 05/10/2017

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència

Itinerari formatiu (Diba):

Col·lectiu professional Àrea corporativa Perfil formatiu Nom de competència

Requisits:

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Objectius:

  • Exposar de manera raonada i lògica dades i arguments per convèncer a l'interlocutor.


Continguts:

  • Definició i elements de l'argumentació.
  • Estructura del text argumentatiu.
  • Els arguments: funció, continguts i finalitat.
  • Els procediments i el llenguatge de l'argumentació.
  • Els generes argumentatius.


Metodologia d'impartició:

Detecció de necessitats i interessos professionals a partir de dinàmiques grupals. Avaluació de la capacitat inicial d’argumentació de idees dels assistents a partir de presentacions, parlaments en públic o debats.
Exposicions teòriques i activitats de pràctiques que possibilitin l’adquisició de la habilitat per argumentar.


Metodologia d'avaluació:

Resolució d’exercicis pràctics. Exposicions en públic (presencialment i/o enregistrades) sobre temes presentats en classe o de lliure elecció dels assistents. Enregistrament d’un vídeo d’entre 3 i 5 minuts per part de cada assistent on presenti una idea sòlidament argumentada.Tipus d'acreditació:

Certificat d'aprofitament

Durada:

 20

Presencial:

 20

Detall de la durada:

 Durada presencial 20 hores

Mínim de participants:

10

Òptim de participants:

12

Màxim de participants:

15

Formadors:

Jaime Serral Ventura


Promotor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Gestor de formació:

Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Telèfon:

 934 049 300

Correu electrònic:

 dsf.gestforma@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222