Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Violència de gènere en joves: Sensibilització i prevenció de conductes de riscCodi:  EXT2015/0824
Període de preinscripció: 01/07/2015 a 19/10/2015

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencialRequisits:

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Objectius:

 • Detectar les manifestacions de la violència masclista, i en concret, la que es dóna en la parella amb especial atenció a les violències 2.0.
 • Reconèixer el vincle entre el model de l'amor romàntic i les relacions abusives en la joventut, desmuntant mites i falses creences.
 • Entendre la complexitat de les dinàmiques discriminatòries i les violències envers el jovent LGBTI, i els efectes que té en el desenvolupament integral dels joves.
 • Ser capaços de generar un ambient de confiança amb el jovent que afavoreixi la detecció de dinàmiques abusives i de control.
 • Aprendre a posar en pràctica els coneixements adquirits i avaluar el propi procés d'aprenentatge.


Continguts:

 • Elements i funcionament del sistema sexe-gènere (socialització diferenciada, estereotips, rols, desigualtat i violències de gènere).
 • Interseccionalitat.
 • Joves i construcció de la identitat.
 • La identificació dels estereotips i les desigualtats en el treball amb joves.
 • El potencial transformador dels professionals.
 • Violència masclista: definició, tipologia i àmbits. El model ecològic.
 • La sexualitat i els ideals romàntics en la joventut.
 • Violència en parella jove: el cicle de la violència.
 • Noves manifestacions, nous reptes: violències 2.0.
 • Claus per a la detecció.
 • Xarxa de recursos d'atenció i com derivar als serveis del territori.
 • Claus per a l'acompanyament i l'assessorament. Rol-play.


Metodologia d'impartició:

Explicacions teòriques, dinàmiques participatives i tècnica DAFO.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 20

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

25

Formadors:

Sara Barrientos Carrasco


Gestor de formació:

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Àrea d'Atenció a les Persones

Telèfon:

 934 049 003

Correu electrònic:

 gs.igualtatc@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222