Formació

Recursos

Preinscripció a accions formatives

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipalsCodi:  EXT2015/0175
Període de preinscripció: 17/02/2015 a 11/03/2015

Tipologia:

  Curs

Modalitat:

presencial

Itinerari formatiu (Ens locals):

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Nom de competència


Entorn específic de treball:

Mestres i educadores d'escoles bressol municipals de gestió directa

Objectius:

  • Identificar els perills que ens envolten. Entendre el concepte de prevenció i aplicar-lo correctament. Ser capaç d'identificar una situació de perill i alertar-la correctament. Entendre el concepte genèric del PAS (Protegir, Avisar, Socórrer).
  • Ser capaç de realitzar el PAS en casos reals.
  • Adquirir els recursos necessaris per actuar en les situacions d'emergència més comunes.
  • Saber realitzar les tècniques de SVB (Suport Vital Bàsic) incloent RCP (Reanimació Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany) i PLS (Posició Lateral de Seguretat).
  • Saber aplicar els diferents protocols.
  • Actuar correctament en les situacions d¿urgència que es puguin produir en l¿àmbit educatiu.


Continguts:

  • Conceptes bàsics previs: Identificar els perills que ens envolten: Concepte de perill. Conceptes d'autoprotecció i prevenció.
  • Concepte de PAS (Protegir, Avisar, Socórrer)/Cadena de supervivència: Concepte del PAS. Situacions de risc vital imminent i a actuar segons els protocols establerts. Concepte de la cadena de supervivència i la importància de cada anella.
  • SVB (Suport Vital Bàsic): Maniobres de reanimació cardiopulmonar segons el protocol vigent de l¿European Resuscitation Council. Maniobres de desobstrucció de la via aèria i el protocol a seguir en grans hemorràgies.
  • Actuació davant d¿urgències comunes en l¿àmbit educatiu i organització: Conceptes de cures bàsiques i immobilitzacions. Exposició de casos reals i com actuar.


Metodologia d'impartició:

Formació amb una part de continguts teòrics i una altra d’exercicis pràctics.Metodologia d'avaluació:

Els assistents hauran de fer una prova al final de la jornada que tindrà una part teòrica i una part pràctica.  A més del “faig constar d’assistència” es lliurarà un diploma oficial de primers auxilis a les persones que superin la prova final.Tipus d'acreditació:

Certificat d'assistència

Durada:

 8

Mínim de participants:

15

Òptim de participants:

20

Màxim de participants:

25

Formadors:

Laia Giménez Canales


Promotor de formació:

Gerència de Serveis d'Educació. Àrea de Cultura, Educació i Esports

Gestor de formació:

Gerència de Serveis d'Educació. Àrea de Cultura, Educació i Esports

Telèfon:

 93 402 07 72

Correu electrònic:

 bonethm@diba.cat; baixerasbl@diba.cat


Data Presencialitat Hora Inici Hora Fi Aula Formador ConfirmatL'edició no es troba en període de preinscripció


Tornar

Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222