Instal·lacions de climatització

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Comandament operatiu
Oficis
Oficis
Oficis
Àmbit funcional
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis d'Acció Ciutadana
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
Cap colla
Encarregat
Oficial instal·lacions esportives
Oficial brigada
Operari/Peó brigada

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 12     Màxim 15

Objectius

  • Muntar un equip d’aire condicionat tipus split, fer el buit i recuperar el refrigerant.
  • Conèixer el funcionament d'una bomba de calor.
  • Reparar una bomba de calor.
  • Posar en marxa les instal·lacions.

Continguts

  • Connexió d’unitats exterior i interior.
  • Vàlvules inversores.
  • Tubs normalitzats.
  • Accessoris d’unió.

Metodologia d'impartició

Taller pràctic on aplicar els diferents continguts relacionats amb la temàtica.

Metodologia d'avaluació

Assistència
Proves d'aprenentatge

Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència


Format Format

Modalitat
presencial

Durada Presencial
15.0 hores 15.0 hores