El nou marc reglamentari d'autoconsum i les tecnologies de generació elèctrica

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada Presencial
28.0 hores 28.0 hores

Objectius

 • Entendre el nou marc reglamentari d’autoconsum i generació elèctrica: context, fonaments de la llei, principals característiques i efectes a nivell d’aplicació.
 • Conèixer els trets principals del mercat i el desenvolupament de cadascuna de les tecnologies.
 • Repassar els elements tècnics comuns a les diferents tecnologies que introdueix el nou marc regulatori
 • Conèixer les aplicacions a nivell municipal de les tecnologies de generació elèctrica: minieòlica, microcogeneració i solar fotovoltaica. Requisits tècnics, costos, tramitació administrativa, espais idonis per al seu desenvolupament.
 • Entendre els càlculs del dimensionament de cadascuna de les tecnologies: minieòlica, microcogeneració i solar fotovoltaica.
 • Saber en cada municipi quina és la tecnologia idònia i fer un predimensionament.

Continguts

 • Autoconsum: context actual, definició, marc legal.
 • Caracterització de consumidors.
 • Com tramitar un projecte.
 • Principis econòmics de l’autoconsum.
 • Microcogeneració.
 • Minieòlica.
 • Fotovoltaica.
 • Equips per autoconsum.

Metodologia d'impartició

El curs alterna teoria, exemples de casos reals i visites a instal·lacions.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència