Eficiència energètica aplicada al manteniment d'edificis municipals

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial - Tots els llocs de treball - Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de Desenvolupament Territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

Requisits

Acció formativa que es programarà només sota demanda d'un ajuntament concret i es realitzarà en aquell municipi. Cal que hi hagi entre 15-25 persones interessades en assistir. Podran assistir persones de municipis veïns si un sol municipi, no arriba a aquest nombre de participants. També cal que disposin d'aula amb capacitat per tos els assistents, projector, ordinador, internet i pissarra o paperògraf.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada Presencial
20.0 hores 20.0 hores

Objectius

 • Entendre el manteniment i la seva influència en el correcte funcionament de les instal·lacions.
 • Saber què és l’eficiència energètica i com s’aplica a les instal·lacions dels edificis.
 • Analitzar la distribució dels consums energètics als edificis municipals. 
 • Aprendre a monitoritzar i fer el seguiment dels nostres consums energètics. 
 • Conèixer els aspectes que influeixen en el rendiment de les instal·lacions elèctriques i d’il·luminació, i com millorar la seva eficiència.
 • Conèixer les instal·lacions tèrmiques i de clima per tal de poder implementar les accions i criteris de manteniment encaminats al bon funcionament de la instal·lació i la millora de la seva eficiència energètica.
 • Implementar les accions i criteris de manteniment encaminats al bon funcionament de la instal·lació i la millora de la seva eficiència energètica.
 • Aplicar els coneixements adquirit a un edifici municipal.

Continguts

 • Introducció. Manteniment. Eficiència.     
 • Instal·lacions elèctriques i d’il·luminació.
 • Instal·lacions tèrmiques, de calefacció, climatització i d’aigua calenta sanitària (ACS).
 • Visita  a equipament municipal amb instal·lacions de calefacció; climatització i aigua calenta sanitària amb energies renovables.

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics. Es faran visites a instal·lacions.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència