Aïllament acústic en activitats i infraestructures

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada Presencial
20.0 hores 20.0 hores

Objectius

  • Adquirir coneixements bàsics sobre acústica ambiental i en edificació.
  • Conèixer les característiques i propietats dels materials utilitzats per aïllaments.
  • Conèixer la normativa i normes tècniques de referència.
  • Aprendre metodologies per reduir l’impacte acústic.
  • Adquirir coneixements bàsics sobre acústica mediambiental.

Continguts

  • Conceptes bàsics d’acústica en edificació. Materials.
  • Codi Tècnic de l’Edificació, CTE-DB HR: soroll aeri, soroll d'impacte. Assaig, indicadors, valors límit.  
  • Projectes de Millora o Correcció d’Aïllament.  
  • Conceptes bàsics de Propagació Acústica Exterior. Atenuació. Exemples en infraestructures.

Metodologia d'impartició

En aquest curs, es realitzaran exposicions teòriques, es potenciarà l’intercanvi d’experiències i la participació dels assistents. Es treballarà amb casos reals.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència