Aïllament acústic en activitats i infraestructures

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Enginyer
Enginyer tècnic
Tècnic medi ambient

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25

Objectius

  • Adquirir coneixements bàsics sobre acústica ambiental i en edificació.
  • Conèixer les característiques i propietats dels materials utilitzats per aïllaments.
  • Conèixer la normativa i normes tècniques de referència.
  • Aprendre metodologies per reduir l’impacte acústic.
  • Adquirir coneixements bàsics sobre acústica mediambiental.

Continguts

  • Conceptes bàsics d’acústica en edificació. Materials.
  • Codi Tècnic de l’Edificació, CTE-DB HR: soroll aeri, soroll d'impacte. Assaig, indicadors, valors límit.  
  • Projectes de Millora o Correcció d’Aïllament.  
  • Conceptes bàsics de Propagació Acústica Exterior. Atenuació. Exemples en infraestructures.

Metodologia d'impartició

En aquest curs, es realitzaran exposicions teòriques, es potenciarà l’intercanvi d’experiències i la participació dels assistents. Es treballarà amb casos reals.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat


Format Format

Modalitat
presencial

Durada Presencial
20.0 hores 20.0 hores