Estalvi energètic dels equipaments municipals

Promotor de formació

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 12     Màxim 15
Modalitat
presencial

Durada
10.0 hores

Objectius

  • Adquirir coneixements bàsics relacionats amb el consum d’energia als edificis municipals.
  • Obtenir eines i mecanismes per estalviar energia als edificis municipals.
  • Analitzar el consum d’energia dels edificis municipals.
  • Estalviar energia amb bones pràctiques i canvis d’habits dels treballadors.

Continguts

  • Conceptes bàsics relacionats amb l’energia.
  • El consum d’energia al meu edifici. Anàlisi de les corbes de consum.
  • Recorregut energètic dels treballadors pel seu edifici.
  • Idees i actuacions per estalviar energia al meu edifici.
  • Seguiment de les actuacions.
  • Quins resultats he aconseguit? Quanta energia hem estalviat?

Metodologia d'impartició

El curs es farà a mida dels ajuntaments que ho sol·licitin. Serà de 10 hores  (8 hores presencials + 2 hores de feina a casa). Es farà una visita a les instal·lacions on treballen els assistents al curs, i s'anirà comentant tot allò que es pot fer per millorar l'eficiència energètica. Posteriorment es farà un seguiment de les actuacions portades a terme, per veure l'estalvi energètic aconseguit.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència