Estalvi energètic dels equipaments municipals

Ens destinatari

Ajuntaments

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Oficis
Oficis
Oficis
Subaltern
Subaltern
Àmbit funcional
Serveis d'Acció Ciutadana
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Suport Intern
Transversal
Lloc de treball
Oficial instal·lacions esportives
Oficial brigada
Operari/Peó brigada
Ordenança
Conserge equipament

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 12     Màxim 15

Objectius

  • Adquirir coneixements bàsics relacionats amb el consum d’energia als edificis municipals.
  • Obtenir eines i mecanismes per estalviar energia als edificis municipals.
  • Analitzar el consum d’energia dels edificis municipals.
  • Estalviar energia amb bones pràctiques i canvis d’habits dels treballadors.

Continguts

  • Conceptes bàsics relacionats amb l’energia.
  • El consum d’energia al meu edifici. Anàlisi de les corbes de consum.
  • Recorregut energètic dels treballadors pel seu edifici.
  • Idees i actuacions per estalviar energia al meu edifici.
  • Seguiment de les actuacions.
  • Quins resultats he aconseguit? Quanta energia hem estalviat?

Metodologia d'impartició

El curs es farà a mida dels ajuntaments que ho sol·licitin. Serà de 10 hores  (8 hores presencials + 2 hores de feina a casa). Es farà una visita a les instal·lacions on treballen els assistents al curs, i s'anirà comentant tot allò que es pot fer per millorar l'eficiència energètica. Posteriorment es farà un seguiment de les actuacions portades a terme, per veure l'estalvi energètic aconseguit.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat


Format Format

Modalitat
presencial

Durada
10.0 hores