Mesures d'estalvi energètic en camps de futbol i pavellons poliesportius

Promotor de formació
Gerència de Serveis d'Esports. Àrea de Cultura, Educació i Esports

Gestor de formació
Gerència de Serveis d'Esports. Àrea de Cultura, Educació i Esports

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic esports Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte tècnic Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer tècnic Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives

Requisits

Haver realitzat en el seu municipi un estudi d'estalvi energètic de camps de futbol o pavellons poliesportius

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 20
Modalitat
presencial

Durada Presencial
5.0 hores 5.0 hores

Objectius

  • Identificar i valorar mesures adreçades a la reducció de despesa energètica de camps de futbol i pavellons poliesportius municipals, mitjançant taller pràctic.

Continguts

  • Monitorització.
  • Facturació.
  • Mesures d’estalvi.
  • Costos i estalvis econòmics.

Metodologia d'impartició

Taller pràctic en aula amb una primera part teòrica i un exercici pràctic

Metodologia d'avaluació

Assistència
Producte de treball


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament