Mesures d'estalvi energètic en camps de futbol i pavellons poliesportius

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'Acció Ciutadana
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
Tècnic esports
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Enginyer
Enginyer tècnic

Requisits

Haver realitzat en el seu municipi un estudi d'estalvi energètic de camps de futbol o pavellons poliesportius

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 20

Objectius

  • Identificar i valorar mesures adreçades a la reducció de despesa energètica de camps de futbol i pavellons poliesportius municipals, mitjançant taller pràctic.

Continguts

  • Monitorització.
  • Facturació.
  • Mesures d’estalvi.
  • Costos i estalvis econòmics.

Metodologia d'impartició

Taller pràctic en aula amb una primera part teòrica i un exercici pràctic

Metodologia d'avaluació

Assistència
Producte de treball


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Esports. Àrea de Cultura, Educació i Esports


Format Format

Modalitat
presencial

Durada Presencial
5.0 hores 5.0 hores