Enllumenat interior i exterior amb led

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada Presencial
24.0 hores 24.0 hores

Objectius

 • Conèixer la tecnologia led.
 • Conèixer la normativa vigent relacionada amb enllumenat interior i exterior.
 • Analitzar l’eficiència energètica de l’enllumenat interior i l’exterior.
 • Poder valorar la viabilitat de la substitució per led en casos concrets.
 • Analitzar casos reals.

Continguts

 • La tecnologia led.
 • Il·luminació interior en edificis. Normativa. Consums i costos energètics.
 • Enllumenat públic exterior. Normativa. Consums i costos energètics.
 • L’eficiència energètica i la modularitat del led.
 • Indicadors comparatius dels “Cercles enllumenat públic”.
 • Viabilitat de la substitució per led en il·luminació interior i exterior.
 • Models de contractes de serveis.
 • Anàlisi de casos reals.

Metodologia d'impartició

Els curs tindrà una vessant molt pràctica amb exposició de casos reals i amb visites a instal·lacions.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència