Valoració de la sostenibilitat dels espais verds municipals

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Transversal
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
- Tots els llocs de treball -
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Tècnic medi ambient

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25

Objectius

  • Conèixer els criteris necessaris per valorar la sostenibilitat dels espais verds municipals.
  • Aprendre a realitzar una diagnosi de cada espai verd.
  • Conèixer possibles accions de millora.
  • Aprendre a gestionar el manteniment del verd existent i la creació de nous espais.

Continguts

  • Criteris de sostenibilitat dels espais verds municipals. Indicadors.
  • Anàlisi de la situació actual. Diagnosi.
  • Propostes de millora.
  • Anàlisi de casos reals.

Metodologia d'impartició

Els curs serà molt pràctic. Es treballarà amb casos reals. Es faran visites a espais verds.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Activitats de gestió ambiental

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat


Format Format

Modalitat
presencial

Durada Presencial
16.0 hores 16.0 hores