Certificació energètica d'edificis

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Enginyer
Enginyer tècnic
Tècnic medi ambient

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 24

Objectius

  • Conèixer les implicacions del RD 235/2013 de certificacions energètiques per als ajuntaments i les administracions locals
  • Aprendre la terminologia pròpia de la certificació energètica.
  • Obtenir una visió general dels principals programes de certificació energètica: CALENER, LIDER, CES, CE3 i CE3X, com també dels principals documents de referència reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
  • Saber els principals requeriments que ha de complir un edifici per a l’obtenció del certificat energètic.
  • Aprendre la metodologia de càlcul per a la obtenció de la qualificació energètica d’edificis existents  amb el programa CE3X i amb el programa CE3 a través de teoria i casos pràctics.
  • Conèixer i analitzar casos pràctics de certificació.

Continguts

  • Normativa vigent i eines per a la certificació energètica
  • Programa CE3X
  • Programa CE3
  • Anàlisi de casos pràctics

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Activitats de gestió ambiental

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat


Format Format

Modalitat
presencial

Durada Presencial
16.0 hores 16.0 hores