Polítiques culturals i gènere

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Cultura. Àrea de Cultura

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Cultura. Àrea de Cultura
934 022 271
gs.cultura@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2019/0883

Canal
presencial

Durada Presencial
4.0 hores 4.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
02/10/2019 Si 10:00 14:00 Espai Francesca Bonnemaison Joana Masó Illamola
09/10/2019 Si 10:00 14:00 Espai Francesca Bonnemaison Carla Alsina Muro
16/10/2019 Si 10:00 14:00 Espai Francesca Bonnemaison Carla Alsina Muro

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament executiu Serveis d'Acció Ciutadana Director centre cívic Gestió cultural local
Comandament executiu Serveis d'Acció Ciutadana Director equipament cultural Gestió cultural local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic cultura Gestió cultural local

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 23

Objectius

- Determinar desigualtat i condicions actuals de les polítiques culturals en relació amb el gènere.
- Establir la importància del lleguatge i de la imatge en la configuració del gènere.
- Repassar les aportacions filosòfiques sobre la construcció de gènere.
- Posar èmfasi en les relacions entre cultura, legislació i dones per afavorir polítiques culturals en el marc de la igualtat.
- Aportar exemples de bones pràctiques en el camp de les polítiques culturals vinculades al gènere i a la igualtat.

Continguts

- Polítiques culturals i gènere: un repàs històric i filosòfic
- L'empoderament de les dones a través de la cultura
- Les programacions culturals i el gènere
- Les visions culturals de les creadores: existeix una cosmovisió pròpia?
- Visibilitat i ocultació: exhibició i difusió de la cultura feta per dones
- Exemples de bones pràctiques d'empoderament i igualtat en centres culturals i barris

Metodologia d'impartició

S'alternaran les exposicions teòriques amb els casos pràctics

Metodologia d'avaluació

Assistència

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència