Actualització de la normativa comercial

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Comerç

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Comerç
934 049 296
comerc.formacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2019/0838

Canal
presencial

Durada Presencial
8.0 hores 8.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
08/10/2019 Si 09:30 13:30 Passeig de la Vall d'Hebron, 171. Recinte Mundet. Edifici Serradell-Trabal. Sala D2 Eva Pich Frutos
09/10/2019 Si 09:30 13:30 Passeig de la Vall d'Hebron, 171. Recinte Mundet. Edifici Serradell-Trabal. Sala D2 Carlos Fabrega Teruel

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Planificació i desenvolupament del teixit comercial
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic comerç Planificació i desenvolupament del teixit comercial

Requisits

Treballar en algun àmbit municipal vinculat amb el comerç.

Entorn específic de treball

Treballar en algun àmbit municipal vinculat amb el comerç.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 15     Màxim 25

Objectius

  • Aprofundir en la normativa que afecta al sector comercial i les seves implicacions a l'àmbit municipal.

Continguts

  • Normativa local, autonòmica, estatal i europea.
  • Afectació directa i aplicabilitat en l'àmbit municipal.

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica combinada amb activitats per afavorir la participació, el debat i l'intercanvi d'experiències entre els participants.

Metodologia d'avaluació

Assistència

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència