La transformació interactiva II: canvi i emocions generatives en l'entrevista

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Benestar Social

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Benestar Social
934 022 413
sas.formacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2019/0821

Canal
presencial

Durada Presencial
20.0 hores 20.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
07/10/2019 Si 9:30 14:30 Aula B. Edifici Serradell. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 177. 08035 Barcelona Antoni Piera i Sala
14/10/2019 Si 9:30 14:30 Aula B. Edifici Serradell. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 177. 08035 Barcelona Antoni Piera i Sala
21/10/2019 Si 9:30 14:30 Aula A. Edifici Serradell. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 177. 08035 Barcelona Antoni Piera i Sala
28/10/2019 Si 9:30 14:30 Aula B. Edifici Serradell. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 177. 08035 Barcelona Antoni Piera i Sala

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

Requisits

Haver realitzar prèviament el curs: La transformació interactiva: com generar canvis creatius en l'entrevista en serveis socials

Entorn específic de treball

Professionals d'àmbit social

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 22

Objectius

1. Consolidar els aspectes treballats en Transformació interactiva I.
2. Aprofundir la practica dels aspectes estratègics mes rellevants.
3. Gestionar el tempo, ritme i intensitat de la relació a nivell tàctic.

Continguts

1.Observació disciplinada del professional.
1.1.Gestió focal de la demanda.
1.2.La Navalla d'Ockham en serveis social.
1.3.Mentalitat sistèmica en l'entrevista social.
2.Exploració sistemàtica de recursos.
2.1.Recerca de recursos en el passat.
2.2.Recerca de recursos present.
2.3.Recerca de recursos futur.
3.Les claus de la cooperació inevitable.
3.1.Modalitat de cooperació de l'usuari.
3.2.El llenguatge presuposicional.
3.3.La capacitat de maniobra del terapeuta.
4.Creativitat i espontaneïtat funcionalment rellevant.
4.1.El disseny de tasques.
4.2.Feedback i intensitat modulad.
4.3.Treball amb la inestabilitat emocional.

Metodologia d'impartició

Exposicions conceptuals interactives.
Rol-playing d'habilitats específiques.
Treball focalitzat en tècniques de canvi amb casos reals.
Supervisió multisistèmica dels casos que actualment mes els angoixen.
 

Metodologia d'avaluació

Assistència

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència