Seminari professional de polítiques de joventut

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
934 0442556
opj.formacio@diba.cat
Modalitat Codi
Seminari EXT2019/0584

Canal
presencial

Durada Presencial
3.0 hores 3.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
30/04/2019 Si 10:00 13:00 Sala Policia Local. Carrer Princesa, 55, 08401 Granollers, Barcelona Oriol Torres Tornel

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic joventut Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Entorn específic de treball

Electes amb responsabilitats en l'àmbit de la joventut, professionals de l'àmbit de la joventut i altres professionals dels ens locals que treballen amb joves.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 25     Màxim 50

Objectius

- Estimular actituds proactives i educadores, per part dels i de les professionals, en relació amb l'ús que els i les joves fan de la tecnologia

- Dotar els professionals de continguts, consells, eines i recursos pedagògics

- Oferir pautes i consells sobre l'ús responsable i segur d'Internet i dels dispositius, així com suport en casos personals determinats 

Continguts

- Aprenentatge de la utilització dels telèfons i xarxes virtuals

- Creació de la identitat digital

- Seguretat i responsabilitat a la xarxa

- Privacitat i intimitat on-line

- Autoria de la informació a internet i selecció de les fonts d'informació.

Metodologia d'impartició

Metodologia participativa. Transmissió de conceptes i d'eines pràctiques, intercanvi d'experiències.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència