Llenguatge inclusiu

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
934 049 003
gs.igualtatc@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2019/0529

Canal
presencial

Durada Presencial
8.0 hores 8.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
22/10/2019 Si 10:00 14:00 AULA 306 - ESPAI BONNEMAISON Montserrat Vallvé Viladoms
29/10/2019 Si 10:00 14:00 AULA 306 - ESPAI BONNEMAISON Montserrat Vallvé Viladoms

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'Acció Ciutadana Animador sociocultural Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'Acció Ciutadana Educador escola bressol Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic auxiliar biblioteca Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista - Tots els àmbits funcionals - - Tots els llocs de treball - Orientació de servei a la ciutadania

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 25

Objectius

  • Detectar el sexisme en el llenguatge.
  • Conèixer alternatives, eines i estratègies per elaborar textos i documents administratius inclusius
  • Aprendre a fer un ús no sexista del llenguatge en els documents institucionals i administratius

Continguts

  • El llenguatge no sexista com a llenguatge oficial.
  • Aplicació del llenguatge no sexista en els mitjans de difusió local.
  • Aplicació del llenguatge no sexista en els documents interns de l'Administració.

Metodologia d'impartició

Explicacions teòriques, dinàmiques participatives i tècnica DAFO.

Metodologia d'avaluació

Assistència

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència