Eines per treballar la intervenció social des de l'enneagrama

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Benestar Social

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Benestar Social
934 022 413
sas.formacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2019/0476

Canal
presencial

Durada Presencial
25.0 hores 25.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
07/10/2019 Si 9:30 14:30 Sala Polivalent. Edifici Migjorn. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 171. Barcelona 08035 Noemí Tena Puy
14/10/2019 Si 9:30 14:30 Sala Polivalent. Edifici Migjorn. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 171. Barcelona 08035 Noemí Tena Puy
21/10/2019 Si 9:30 14:30 Sala Polivalent. Edifici Migjorn. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 171. Barcelona 08035 Noemí Tena Puy
28/10/2019 Si 9:30 14:30 Sala Polivalent. Edifici Migjorn. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 171. Barcelona 08035 Noemí Tena Puy
04/11/2019 Si 9:30 14:30 Sala Polivalent. Edifici Migjorn. Recinte Mundet. Passeig Vall d'Hebron, 171. Barcelona 08035 Noemí Tena Puy

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Suport operatiu Serveis de Benestar Social Treballador familiar Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

Requisits

no s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Entorn específic de treball

Treballador social Tècnic infancia/gent gran/inclusió Educador social Psicoleg

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 22     Màxim 25

Objectius

-Realitzar una aproximació a l¿enneagrama com a eina d¿autoconeixement a través de la qual es fa possible desenvolupar una mirada de creixement imprescindible per poder acompanyar professionalment a les persones que arriben als serveis.
- Afavorir les relacions amb els altres professionals  del grup generant una dinàmica enriquidora
- Promoure la reflexió i la percepció de com ens comportem en clau de gènere des de la mirada de l¿enneagrama.
- Explorar els mecanismes que utilitzem en el nostre desenvolupament personal, en les relacions que establim en els equips de treball.
Incorporar eines per tal d¿ampliar el ventall de possibilitats del que som i del que fem des de l¿autoconeixement personal i relacional per tal d'afavorir la intervenció social.

Continguts

Marc de referència de l'enneagrama.

Els pilars de l'enneagrama des de la personalitat:

  • El triangle bàsic: mental, emocional i acció.
  • La passió dominant.
  • La fixació.
  • Els mecanismes de defensa.

Eines per al treball en equip des del gènere:

  • Del jo al tu.
  • Del jo al nosaltres.
  • Del nosaltres al vosaltres.

Ampliar el nostre autoconeixement, dins de les diferents fases del procés de l'enneagrama:

  • De la personalitat a l'essència.

Metodologia d'impartició

El taller és principalment vivencial, amb un treball d'introspecció de les persones participants, compartint experiències personals per anar trobant el fil conductor que generarà la consciència de com es la construcció del propi caràcter, és a dir l'autoconeixement personal des de l'Enneagrama.
Posada en comú i debats sobre casos pràctics.

Metodologia d'avaluació

Assistència

Roda de presentació i identificació de les expectatives. Sondeig dels coneixements que tenen les i els alumnes sobre l'Eneagrama

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència