Coaching Integral per a l'atenció i orientació dels demandants d'ocupació

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
934 022 817
gs.desen.econ@diba.cat;dominguezpm@diba.cat Ext61122
Modalitat Codi
Curs EXT2019/0300

Canal
presencial

Durada Presencial
25.0 hores 25.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
25/06/2019 Si 09:30 14:30 Pati Manning Sala Plató Anna Serraïma Petit
02/07/2019 Si 09:30 14:30 Pati Manning Sala Plató Anna Serraïma Petit
09/07/2019 Si 09:30 14:30 Pati Manning Sala Plató Anna Serraïma Petit
16/07/2019 Si 09:30 14:30 Pati Manning Sala Plató Anna Serraïma Petit
23/07/2019 Si 09:30 14:30 Pati Manning Sala Plató Anna Serraïma Petit

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic promoció econòmica Projectes de mercat de treball i ocupació

Requisits

Les entitats participants han de formar part de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació -XALOC-

Entorn específic de treball

Personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació - XALOC-

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 16     Màxim 20

Objectius

Proveir al personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació dels coneixements teòrics en el que es basa la disciplina del Coaching Integral i desenvolupar recursos per la gestió de les emocions davant de diverses situacions dins l'àmbit professional.

Continguts

COACHING INTEGRAL I ELS 4 QUADRANTS:
Definició del Coaching Integral com a eina d'anàlisi d'intervenció. Els 4 quadrants.
Competències en els quadrants. Patrons de funcionament davant la feina i de l'altre. Punts forts i punts de millora de cada participant. Objectius de desenvolupament.
QUADRANT INDIVIDUAL DRET: ELS OBJECTIUS, COMPORTAMENT I ACCIONS:
Objectius a curt termini. Autoresponsabilitat i compromís en els objectius nostres i dels altres. Objectius a llarg termini. Divisió en subobjectius. Metaobjectius. Motivació i valors darrera dels nostres objectius. El nostre posicionament a la feina i amb l'altre.
QUADRANT INDIVIDUAL ESQUERRE: EXPERIÈNCIA INTERNA I SUBJECTIVA, CREENCES I VALORS:
Patrons de funcionament a nivell intern. Com reacciono emocionalment a allò que passa fora i amb l'altre. Línies (o intel·ligències): Emocional, Somàtica, Interpersonal. Nivells Lògics de l'Aprenentatge: Creences i Valors.
QUADRANT GRUPAL ESQUERRE:  RELACIÓ AMB L'ALTRE I COMUNICACIÓ:
Què fem i què no fem durant l'entrevista.PNL. Claus per arribar a l'altre a través de l'escolta i la comunicació. L'art de la Pregunta. Feedback.
QUADRANT GRUPAL DRET: ESTRUCTURA I PLANIFICACIÓ:
La importància de l'estructura. Com millorar la nostra feina: organització, planificació i gestió del temps. Generar pràctiques a través dels quadrants per desenvolupar competències.

Metodologia d'impartició

Metodologia que segueix el mateix circuit que un procés de coaching grupal adquirint també els coneixements teòrics basats en la disciplina del Coaching Integral.
Es faran exercicis de reflexió individual i accions a dur a terme entre sessions.