Jornades d'habitatge

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
93.402.28.90
gs.hua@diba.cat
Modalitat Codi
Jornada EXT2021/1457

Canal
videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
7.5 hores 7.5 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
30/09/2021 No 10:00 10.30 Videoformació amb la plataforma Zoom Guillem López Casasnovas
30/09/2021 No 10:30 11:00 Videoformació amb la plataforma Zoom David Lucas Parrón
30/09/2021 No 11:00 11:30 Videoformació amb la plataforma Zoom Carles Sala Roca
30/09/2021 No 11:30 11:45 Videoformació amb la plataforma Zoom Carme Trilla
30/09/2021 No 11:45 12:00 Videoformació amb la plataforma Zoom David Guàrdia Mascó
07/10/2021 No 10:00 10:20 Videoformació amb la plataforma Zoom Ignacio De La Puerta Rueda
07/10/2021 No 10:20 10:40 Videoformació amb la plataforma Zoom Jordi Salvador Culí
07/10/2021 No 10:40 10:50 Videoformació amb la plataforma Zoom Glòria Rubio Casas
07/10/2021 No 10:50 11:00 Videoformació amb la plataforma Zoom Guillermo Hervera Nadal
07/10/2021 No 11:00 11:20 Videoformació amb la plataforma Zoom Antoni Sorolla Edo
07/10/2021 No 11:20 11:30 Videoformació amb la plataforma Zoom Assumpció Puig Hors
07/10/2021 No 11:30 12:00 Videoformació amb la plataforma Zoom Celestí Ventura Cisternas
14/10/2021 No 10:00 10:10 Videoformació amb la plataforma Zoom Corne Koppelaar
14/10/2021 No 10:10 10:20 Videoformació amb la plataforma Zoom Artur Fornés Salillas
14/10/2021 No 10:20 10:25 Videoformació amb la plataforma Zoom Amadeu Iglesias Unzué
14/10/2021 No 10:25 10:30 Videoformació amb la plataforma Zoom Javier Burón Cuadrado
14/10/2021 No 10:30 10:35 Videoformació amb la plataforma Zoom Donato Muñoz Montes
14/10/2021 No 10:35 10:45 Videoformació amb la plataforma Zoom Marc Torrent Dedeu
14/10/2021 No 10:45 12:00 Videoformació amb la plataforma Zoom Joan Clos Matheu
21/10/2021 No 10:00 10:20 Videoformació amb la plataforma Zoom Mireia Ingla Mas
21/10/2021 No 10:20 10:40 Videoformació amb la plataforma Zoom David Bote Paz
21/10/2021 No 10:40 11:00 Videoformació amb la plataforma Zoom Marta Farrés Falgueras
21/10/2021 No 11:00 11:30 Videoformació amb la plataforma Zoom Lluís Mijoler Martínez

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de serveis d'habitatge
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte Gestió de serveis d'habitatge
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic habitatge Gestió de serveis d'habitatge

Nombre de participants

Mínim 40     Òptim 60     Màxim 150

Objectius

Adquirir coneixements i debatre sobre la situació actual de les polítiques públiques d'habitatge, incidint en les novetats normatives, en les problemàtiques (tant lesemergents com les estructurals) ien totes aquelles qüestions que preocupen al món local relacionades amb l'habitatge.

Continguts

JORNADES D'HABITATGE: LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA-COMUNITÀRIA, REPTES I OPORTUNITATS PER A L'IMPULS DE LES POLÍTIQUES LOCALS D'HABITATGE

SESSIÓ 1 30/09/2021. LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA-COMUNITÀRIA EN EL CONTEXT DE LES POLÍTIQUES DE RECUPERACIÓ

10.15 Claus per a l'èxit de la col·laboració públic-privada en les polítiques d'habitatge_Ponent: Guillem López Casasnovas. UPF.

10.45 La col·laboració públic-privada-comunitària en el context de les polítiques de recuperació_ Ponents: Francisco David Lucas (MITMA)_Carles Sala. Generalitat de Catalunya

11.45 Torn de debat i preguntes

SESSIÓ 2. 07/10/2021. LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA-COMUNITÀRIA EN ACTUACIONS SOBRE EL PARC D'HABITATGES EXISTENT

10.00 La rehabilitació energètica d'habitatges d'Opengela del Govern Basc en col·laboració amb la Fundació Repsol_Ponent: Ignacio de la Puerta. Govern Basc.

10.20 Instruments jurídics a disposició de l'administració local per a la col·laboració públic-privada_Ponent: Jordi Salvador. Ajuntament d'Olot.

10.40 L'exemple de Lleida de col·laboració públic-cooperativa per la recuperació d'habitatges privats cap a habitatges cooperatius en cessió d'ús_Ponent: Guillermo Hervera. EMU Lleida.

11.00 El compromís social de la col·laboració públic-privada en la gestió immobiliària residencial_Ponent: Antoni Sorolla. Sogeviso.

11.20 La col·laboració amb els col·legis professionals en el desplegament de les intervencions sobre el parc d'habitatges_Ponents: Assumpció Puig (COAC)_Celestí Ventura (CAATEEB).

11.40 Torn de debat i preguntes

SESSIÓ 3 14/10/2021. LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA-COMUNITÀRIA EN PROMOCIONS D'OBRA NOVA D'HABITATGE ASSEQUIBLE

10.00 El cas de la housing association anglesa "Places for people": compromís social en la provisió d'habitatge assequible_Ponent: Corne Koppelaar. Places for people. Regne Unit.

10.10 Instruments jurídics a disposició de l'administració local per a la col·laboració públic-comunitària_Ponent: Artur Fornés, advocat

10.20 Habitatge Metròpolis Barcelona: el primer operador metropolità d'habitatge de lloguer assequible_Ponents: Amadeu Iglesias (IMPSÒL-AMB)_Javier Burón (Ajuntament de Barcelona)_Donato Muñoz (CEVASA)

10.35 Propostes del sector promotor privat de col·laboració públic-privada en la promoció residencial_Ponent: Marc Torrent (APCE)

10.45 Propostes del sector financer immobilari de col·laboració públic-privada ne la promoció de l'habitatge de lloguer_Ponent: Joan Clos (FIABCI i ASVAL)

10.55 Torn de debat i preguntes

SESSIÓ 4. 21/10/2021. EL LIDERATGE LOCAL EN LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA-COMUNITÀRIA PER A L'IMPULS DE LES POLÍTIQUES LOCALS D'HABITATGE

10.00 Taula rodona amb: Mireia Ingla (Ajuntament Sant Cugat del Vallès)_David Bote (Ajuntament Mataró)_Marta Farrés (Ajuntament Sabadell)_Lluís Mijoler (Ajuntament del Prat).

11.00 Torn de debat i preguntes

 

 

 

 

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència