Màster de direcció i gestió de centres educatius artístics de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Promotor de formació

Direcció de Serveis de Formació

Gestor de formació

Direcció de Serveis de Formació
934 049 300
dsf.gestforma@diba.cat
Codi Modalitat Canal Durada
2CU2021/1456 Curs presencial 500.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
06/09/2021 No 0 0
15/06/2022 No 0 0

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament executiu Serveis d'Acció Ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic educació Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal

Requisits

Tenir la llicenciatura o grau en música, disposar de qualsevol grau universitari o del títol superior de música i ser treballador d'una escola municipal de música de la demarcació de Barcelona i haver estat validat pel referent de formació del seu ajuntament.

Nombre de participants

Mínim 2     Òptim 2     Màxim 2

Objectius

Formar membres d'equips directius de centres formatius artístics, professorat de centres de formació artística interessats en fer el pas cap a la gestió, estudiants que hagin finalitzat el grau i vulguin enfocar la seva professió cap a aquest terreny i professionals de la gestió cultural.

Continguts

Fonaments d'organització educativa                                 

Planificació de centre                                                            

Comunicació corporativa                                                                     

Gestió econòmica, financera i de recursos  

Gestió acadèmica i administrativa                                                     

Cultura de centre                                                                                   

Lideratge i gestió d'equips                                                                   

Gestió de Recursos Humans                                                  

Models i eines en la direcció de centres   

Objectius i reptes en la direcció de centres                                      

Qualitat i avaluació                                                                  

Innovació i investigació

 

                                                        

                                         

Metodologia d'impartició

Hi haurà tres tipus de sessions:

En línia en horari auto gestionat pel propi estudiant, a partir del treball amb documents, material audiovisual, qüestionaris o pràctiques.

En línia presencial a través de vídeo conferències conduïdes pel professor/a de cada assignatura.

Presencial a l’ESMUC.

El màster està plantejat de manera pràctica per tal que l’estudiant pugui vincular l'aprenentatge a la seva realitat o als seus projectes.

Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament