Programa LIFE: oportunitats per als ens locals

Promotor de formació

Direcció de Relacions Internacionals

Gestor de formació

Direcció de Relacions Internacionals
934 022 055
d.relacionsint@diba.cat
Modalitat Codi
Sessió de formació EXT2021/1362

Canal
videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
4.5 hores 4.5 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
07/10/2021 Si 10:00 11:30 Zoom Carla Picard
07/10/2021 Si 10:00 11:30 Zoom Xabier Sevillano
14/10/2021 Si 10:00 11:30 Zoom Raquel Maeztu
14/10/2021 Si 10:00 11:30 Zoom Xabier Sevillano
21/10/2021 Si 10:00 11:30 Zoom Xabier Sevillano
21/10/2021 Si 10:00 11:30 Zoom Maite Zazpe

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament executiu Serveis d'Acció Ciutadana - Tots els llocs de treball - Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis de Desenvolupament Econòmic Director mercat municipal Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis de Seguretat Ciutadana - Tots els llocs de treball - Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Transversal - Tots els llocs de treball - Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal - Tots els llocs de treball - Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Directiu Transversal Director àrea Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Transversal Gerent Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Bibliotecari Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic consum Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic cultura Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic educació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic esports Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic joventut Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic museu Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic museu Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic participació ciutadana Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic patrimoni cultural Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic salut pública Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Educador social Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Benestar Social Treballador social Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial - Tots els llocs de treball - Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic habitatge Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Seguretat Ciutadana Tècnic protecció civil Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic comunicació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic contractació/compres Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic formació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic jurídic Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic organització Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic prevenció riscos laborals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic protocol Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic recursos humans Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic serveis econòmics Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

Requisits

Personal tècnic i comandaments dels ens locals de la província de Barcelona que treballin en el desenvolupament de projectes estratègics, mediambientals i en la formulació de projectes europeus des de l'àmbit local. També és públic destinatari personal tècnic especialista d'àmbits susceptibles de presentar una proposta en el programa LIFE

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 25     Màxim 30

Objectius

 • Conèixer què és el programa LIFE i la nova arquitectura del programa respecte a l'anterior, així com les seves peculiaritats respecte a altres programes europeus.
 • Aprendre a cercar les convocatòries i llegir els plans de treball del programa.
 • Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes (tant com a soci o com a líder) i què cal tenir en compte, mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.
 • Entendre els aspectes bàsics d'una proposta de projecte en el marc d'aquest programa i el formulari de presentació: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost.
 • Conèixer de primera mà experiències d'èxit.

Continguts

Sessió 1

 • Obertura de l'acció formativa a càrrec de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona i de la gerència de Medi ambient de la Diputació de Barcelona.
 • Objectius del curs.
 • El programa Life i les prioritats polítiques de la UE i el Marc Financer Pluriennal (2021-2017).
 • Arquitectura, prioritats, aspectes clau i llenguatge específic del programa Life.
 • Identificació d¿elements clau per a fonamentar les proposes, tipus d¿accions, novetats.
 • Principals diferències respecte altres fons europeus competitius.

Sessió 2

 • Cicle de vida dels projectes Life.
 • Definició dels continguts i estructuració de les propostes de projecte (Application form, paquets de treball, objectius i resultats).
 • Rol de l¿entitat en el projecte: coordinador, líder de paquet de treball, soci.
 • El pressupost i l¿elegibilitat de les despeses.

Sessió 3

 • La cerca de partenariat.
 • Cerca de projectes anteriors: què funciona, què no, la replicabilitat i la importància de l¿impacte. Recomanacions.
 • Exemples projectes locals (no provincials) finançats anteriorment.
 • Experiència real de la Diputació de Barcelona i d'un municipi de la demarcació.

Metodologia d'impartició

La metodologia utilitzada consisteix en una presentació de caràcter teòric realitzada per part de la persona formadora amb un suport visual per facilitar l'explicació. El contingut del curs està estructurat en tres sessions: una primera enfocada a la presentació de les oportunitats en el marc del programa LIFEamb una perspectiva local; una segona part centrada en com preparar-se des de l'àmbit local per participar aquest fons i entendre quins són els elements claus d'una proposta de projecte; i finalment una tercera sessió en la qual es detallaran alguns elements addicionals d'una possible proposta de projecte i espresentaran exemples de projectes anteriors d'èxit, així com l'experiència de la Diputació de Barcelona i d'un municipi de la demarcació en el programa LIFE

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència