Reflexions entorn de les polítiques locals de joventut

Promotor de formació

Oficina del Pla Jove

Gestor de formació

Oficina del Pla Jove
934 049 003
o.plaj@diba.cat
Codi Modalitat Canal Durada Presencial
EXT2021/1276 Cicle de conferències videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom) 2.0 hores 2.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
05/11/2021 Si 09:30 11:30 Zoom Roc Massaguer Busqueta
05/11/2021 Si 10:15 11:30 Zoom Cristina Sánchez Rodríguez
05/11/2021 Si 10:15 11:30 Zoom Tomàs Moré Arqué
05/11/2021 Si 10:15 11:30 Zoom Carles Mayol I Ricart

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic joventut Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves

Requisits

Acció adreçada a professionals que treballen amb joves. Per poder realitzar aquesta formació, es requereix ordinador, webcam o dispositiu mòbil amb connexió a internet. Aquesta sessió formativa NO s'acreditarà.

Nombre de participants

Mínim 40     Òptim 80     Màxim 200

Objectius

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d'acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Continguts

  • La conferència tractarà sobre diversos aspectes de la intervenció amb joves i el disseny de polítiques locals de joventut.
  • Cada sessió s'estructurarà en una ponència on es presentaran materials i dinàmiques vinculats al tema central del seminari. Quan es consideri necessari, les sessions podran incorporar una taula rodona de presentació de diferents experiències locals.

Metodologia d'impartició

Proposta teòrico-pràctica.

Metodologia d'avaluació


Format taula rodona, ponència.

Tipus d'acreditació

Sense certificat