Eficiència energètica: com reduir el cost de la factura energètica

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Turisme

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Turisme
934 022 937
c.turisme@diba.cat
Modalitat Codi
Taller EXT2021/0788

Canal
videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
3.0 hores 3.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
28/09/2021 Si 10 13 VALLÈS ORIENTAL Jordi Casas

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic turisme Visió global
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic turisme Projectes, serveis i equipaments turístics
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic turisme Ús d'eines i aplicacions bàsiques en l'àmbit digital
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic turisme Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

Nombre de participants

Mínim 5     Òptim 7     Màxim 7

Objectius

En la formació es dotarà de coneixements per poder entendre la factura energètica, conèixer les principals millores energètiques en equipaments i gestió de les instal·lacions, i les energies renovables actuals.
L¿objectiu és que, a partir dels coneixements adquirits, s¿estigui en capacitat per ser més eficients i reduir:
- El consum energètic
- El cost de la factura
- Les emissions de CO2 associades

Continguts

Els fenòmens mediambientals a escala mundial ha fet conscienciar a la societat de la necessitat de canviar el model energètic que hi ha hagut històricament.
Davant aquesta necessitat, paraules com eficiència i sostenibilitat ja formen part del nostre vocabulari. El cost energètic, a més, ha començat a ser un factor important en la competitivitat empresarial.
Tots aquests factors fan necessari adquirir el coneixement energètic bàsic per enfocar i posicionar-se en aquest canvi.

Metodologia d'impartició

SESSIÓ de videoformació

Metodologia d'avaluació


No avaluació

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència