"Aprendre del futur a les organitzacions" a càrrec de Javier Martínez Aldanondo

Promotor de formació

Direcció de Serveis de Formació

Gestor de formació

Direcció de Serveis de Formació
934 049 300
dsf.gestforma@diba.cat
Modalitat Codi
Cicle de conferències JOR2021/0780

Canal
videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
1.5 hores 1.5 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
22/04/2021 Si 12:00 13:30 videoformació Javier Martínez Aldanondo

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic formació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic recursos humans Aprenentatge permanent

Nombre de participants

Mínim 50     Òptim 100     Màxim 150

Objectius

  • Reflexionar sobre noves formules per aprendre en escenaris de canvi permanent. 
  • Conèixer que implica ser una organització transformadora, que aprèn i suma coneixement.
  • Descobrir les habilitats clau per aprendre del futur.

Continguts

 
  • - Aprendre del passat versus aprendre del futur Què ens està aportant la Intel·ligència artificial.
  • - Com aprendre del que no ha passat? Com aprendre del futur? La importància de la creativitat, la importància d'anticipar-se, la importància d'aprendre de l'error.
  • - Cap a les organitzacions transformadors, que pensen, que creen coneixement, que aprenen. 
  • - Habilitats clau per a aprendre del futur.