Taller: Gestió de la reputació on line en temps de COVID

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Turisme

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Turisme
934 022 937
c.turisme@diba.cat
Modalitat Codi
Taller EXT2021/0547

Canal
videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
3.0 hores 3.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
16/03/2021 Si 16:30 19:30 zoom Vallès Oriental Rafael González Gomez

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista - Tots els àmbits funcionals - Tècnic turisme Projectes, serveis i equipaments turístics

Nombre de participants

Mínim 5     Òptim 7     Màxim 7

Objectius

La gestió de la presència i reputació digital d¿empreses i destinacions, s¿ha demostrat com a una eina cabdal per a reforçar la percepció de seguretat i per a millorar aquesta necessària confiança del mercat.
 
¿ Sensibilització cap a la importància de la Reputació Online per a la competitivitat de les empreses i destinacions turístiques en el context de la COVID-19
 
¿ Dotar a l¿alumne d¿un conjunt de coneixements pràctics que li permetin gestionar proactivament la Reputació a Internet, amb èmfasi en les variables que influeixen en la generació de confiança del client en tot el cicle del viatge, des de la decisió a la prescripció.

Continguts

I. OPINIÓ ONLINE DELS CLIENTS COM A PALANCA COMPETITIVA:
¿ Transcendència de la reputació online en el sector turístic.
¿ Nous reptes en gestió de reputació online derivats de la COVID-19.
 
II. FASES DE LA GESTIÓ PROACTIVA DE LA REPUTACIÓ ONLINE:
¿ Dissenyar un mapa de ¿moments confiança¿ del teu producte o destinació.
¿ Comunicar correctament protocols COVID (comercials i sanitaris)
¿ Localitzar i analitzar opinions de clients en portals rellevants.
¿ Analitzar la percepció de seguretat sanitària del teu negoci i sector.
¿ Incentivar a l¿usuari a compartir la seva opinió a Internet.
¿ Adoptar bones pràctiques en gestió de respostes com a reforç de confiança.
¿ Reutilitzar contingut generat pels usuaris.
 
III. PLA D¿ACCIÓ:
¿ Recapitulació de la sessió amb auto-qüestionari.
¿ Orientació per al disseny d¿un pla de millora.

Metodologia d'impartició

sessió de VF

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència