VIII Taller d'economia social i solidària per a les entitats locals. L'ESS i la transició ecològica i energètica

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
https://www.diba.cat/web/economieslocals/formacio
Codi Modalitat Canal Durada Presencial Treball virtual
EXT2021/0400 Taller videoformació i en línia (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom) 10.0 hores 6.0 hores 4.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
08/11/2021 No 0 0 obertura aula virtual Jordi Garcia Jané
11/11/2021 Si 09.30 12.30 sala zoom Jordi Garcia Jané
18/11/2021 Si 09.30 12.30 sala zoom Jordi Garcia Jané
26/11/2021 No 0 0 tancament aula virtual Jordi Garcia Jané

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic promoció econòmica Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

Requisits

Personal tècnic d'ajuntaments, consells comarcals i altres ens que operen a escala local familiaritzats amb l'ESS que volen aprofundir en les seves potencialitats de desenvolupament.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 20

Objectius

Objectiu general:
  • Reflexionar i construir coneixement sobre la contribució de l'ESS a la transició ecològica i energètica.
Objectius específics:
  • Conèixer actuacions innovadores de foment i ús de l'ESS i la relació amb la transició ecològica i energètica: producció energètica local, plataformes digitals de comercialització de consum responsable, l'economia circular, la gestió de residus, l'arquitectura sostenible, la preservació d'espais naturals i dinamització local agroecològica.
  • Intercanviar coneixements i recursos, sobre l'ESS i la transició ecològica i energètica.

Continguts

Sessió 1
  • La transició ecològica i energètica i l'ESS.
  • Els convenis municipals de producció energètica local.
  • Les comunitats energètiques.
  • Les plataformes digitals de comercialització de consum responsable.
  • Els obradors compartits.
Sessió 2
  • De l'economia local a l'economia circular.
  • Presentació d'experiències:
La gestió de residus.
L'arquitectura sostenible.
La preservació d'espais naturals.
La dinamització local agroecològica.

Metodologia d'impartició

Dues sessions de videoformació combinant presentacions i explicació d'experiències de cada tema amb un espai virtual de debat i construcció de coneixement entre les persones participants.

Metodologia d'avaluació


Acreditació amb una presència del 100% a les sessions de videoformació i realitzant les activitats establertes al pla docent. 

Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament