V Presentació de projectes estratègics en públic - Cicle de píndoles d'habilitats per a la gestió de projectes estratègics

Promotor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Gestor de formació

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/formacio
Codi Modalitat Canal Durada Presencial
EXT2021/0052 Taller videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom) 4.0 hores 4.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
12/04/2021 Si 09.30 13.30 sala Zoom Marc Ambit Fernández

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Econòmic Tècnic promoció econòmica Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

Requisits

Personal tècnic d'ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local i relacionades.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 15     Màxim 20

Presentació

El cicle de píndoles d'habilitats per a la gestió de projectes estratègics ofereix als ens locals la possibilitat de participar en un itinerari formatiu en format de 5 tallers amb l'opció de realitzar un, varis o tots. Presentació de projectes estratègics en públic finalitza l'itinerari i el cicle.
La gestió per projectes s'ha anat convertint quasi bé en un estàndard de qualitat en la majoria de les organitzacions i també a l'administració. L'èxit radica en un cúmul d'eines que ens ajuden a gestionar més eficientment els recursos, planificar curosament les tasques, definir correctament els objectius i, en definitiva, dissenyar un projecte adequat a les necessitats. Però fer-ho, en tot cas, no és tasca fàcil, i requereix de determinades habilitats que, acumulades, ens permeten dur a terme projectes eficaços i eficients amb totes les garanties de generar un gran impacte.

Objectius

- Presentar de manera persuasiva i convincent davant de públic les propostes del projecte estratègic.

Continguts

Habilitats de parla en públic orientada a presentar i defensar projectes estratègics, fent èmfasi en les tècniques que faciliten comunicar millor i de manera més efectiva:
- Estructures clàssiques efectives (Problem/Solution/Call, Monomite, In media res, Sparklines, Pètal, Anells niats, etc).
- Tècniques per arrencar una presentació i captar l'atenció.
- L'Storytelling com a eina de persuasió.
- Les 4Ps de les presentacions.
- Bones pràctiques de suports audiovisuals (Powerpoint, Prezi, etc).
- 4 maneres de desfer-se dels nervis abans de la presentació.

Metodologia d'impartició

Una sessió lectiva de videoformació molt orientada a l'adquisió d'habilitats.

Metodologia d'avaluació


Només s'acredita l'assistència.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

 Fitxa acció

  Programa  PlaDocent2021_Pindola-V.pdf